En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Riksdagen har beslutat om sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning eller utveckling.

Sänkningen uppgår till 10 % av lönen för anställda vars arbetstid till minst 75 % och till minst 15 timmar per månad går åt till FoU-arbete. Nedsättningen maximeras till 230 000 kr per månad på koncernnivå.

All FoU-verksamhet som har ett reellt innehåll omfattas.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 december 2013.

För fördjupning se blog baserad på propositionen.