En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Våra föräldrar gick bort i somras och i dödsboet finns en bostadsrätt, som jag ämnar överta.Vi är två arvingar - min syster och jag och vi är helt överens, också om värderingen.

Enligt bostadsrättsföreningen kan man förfara på två sätt:

1. Jag köper lägenheten från dödsboet och dödsboet betalar reavinstskatten.

2. Vi båda övertar lägenheten och att jag köper hennes andel varefter och en betalar sin del av skatten.

Min fråga är vilket sätt som är mest fördelaktigt ur skattesynpunkt.

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  nov 14, 2013

  Hej Oscarsson!


  Skillnaderna mellan alternativen är enligt min uppfattning de följande.


  I alternativ 1 betalas skatt på hela kapitalvinsten medan skatten i alternativ 2 blir hälften så stor, nämligen skatten på halva kapitalvinsten


  I alternativ 1 får du ett högre anskaffningspris, köpeskillingen för hela bostadsrätten, än i alternativ 2, då ditt anskaffningspris där blir summa av hälften av dina föräldrars anskaffningspris och priset för halva bostadsrätten.


  I alternativ 1 betalar du de facto halva marknadsvärdet för bostadsrätten. Du ärver ju hälften av det du betalar till dödsboet. Du betalar halva skatten på kapitalvinsten (ditt arv minskar med hälften av skatten på hela kapitalvinsten).


  I alternativ 2 betalar du också hälften av marknadsvärdet men skatten bara på halva kapitalvinsten.


  För din syster blir skillnaden att hon i båda alternativen ärver/får hälften av marknadsvärdet men att hon i alternativ 2 måste betala skatt på halva kapitalvinsten.


   

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB