En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Vid tillämpning av de s.k. 3:12 reglerna är det av stor vikt att hålla reda på vilka släktingar som ska betraktas som närstående.  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har en sambos barn betraktats som styvbarn och därmed som närstående.

I det aktuella fallet var A och B sambor. B hade ett barn och tillsammans hade de ytterligare ett barn. Vad jag kan förstå hade B:s barn inte varit närstående till A om det inte varit för att paret också hade ett gemensamt barn. Sambor som har eller har haft gemensamma barn behandlas nämligen som makar i inkomstskattelagen. Att B:s barn nått vuxen ålder förändrade inte Skatterättsnämndens bedömning.

Läs gärna hela referatet som innehåller en hel del intressanta motiveringar.  Det framgår inte av referatet om förhandsbeskedet överklagas.