En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Vi ar nagra personer som jobbar pa en yacht i Medelhavet/Vastindien och vi har lite funderingar angende traktamenten.

Vi seglar huvudsakligen inte oceanfart sa inkomst beskattas enligt allmana regler och inte som sjoinkomst. Majoriteten av tiden ligger vi dock till kaj ( ca 90 %) vilket medfor okade levnadsomkostnader. Finns det mojlighet att ta upp en del av lonen som traktamente istallet for lon och darmed undga viss beskattning? 

 

Med vanlig halsning

Henrik

 

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    okt 27, 2013

    Beror på vad som kan anses vara tjänsteställe dvs. i princip var huvuddelen av arbetet utförs. Uppdrag utanför tjänstestället kan kanske berättiga till avdrag för ökade levnadskostnader.