En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Det verkar inte ha hänt mycket sedan Högsta domstolen den 11 juli avkunnade den dom som innebär att dubbelbestraffning för skattebrott förbjuds.

Jag har googlat på detta idag och inte hittat väsentligt mer än följande länkar. Det händer inte mycket när Sverige tar semester, trots att detta är en skandal av stora mått. Tänk att brottslingar som faktiskt dömts till mångåriga fängelsestraff kan komma att släppas fria och dessutom få skadestånd bara för att den svenske lagstiftaren valt att trotsa EU:s lagstiftning!

Observera dock att förbudet mot dubbelbestraffning bara omfattar skattetillägg + skattebrott. Det omfattar inte skattetillägg + bokföringsbrott.

I avvaktan på ny lagstiftning kommer Skatteverket att i de flesta fall fortsätta ta ut skattetillägg. Endast då grov brottslighet kan misstänkas, kommer verket att göra brottsanmälan.

Observera att skattebrottet uppkommer vid deklarationstillfället. Om ny lagstiftning är på plats vid nästa deklarationstillfälle, går naturligtvis ingen brottsling fri. Jag vill alltså varna för "konstiga" transaktioner som görs nu i tron att skattebrott inte blir aktuellt.

Högsta domstolens kommentar

Högsta domstolens kommentar beträffande resning

Skatteverkets kommentar

Ekobrottsmyndighetens kommentar

Åklagarmyndighetens kommentar