En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
31 maj 2013
Finansdepartementet


Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014


I samband med 2013 års ekonomiska vårproposition remitterade Finansdepartementet en promemoria med ett antal skatteförslag. Eftersom en del av de förslag som ingick i promemorian även behöver granskas av Lagrådet överlämnas dessa i dag i en lagrådsremiss. Övriga förslag i promemorian behöver inte granskas av Lagrådet.


De frågor som behandlas i lagrådsremissen är


Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden
Ändringar i den så kallade löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna
Slopande av ansöknings- och anmälningsförfarandet för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler
Införande av en definition av begreppet skattepliktig för första gången inom fordonsbeskattningen
änkt energiskatt för blyfri flygbensin


Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen för 2014 föreslå att en definition av begreppet skattepliktig för första gången införs inom fordonsbeskattningen.


Om de övriga förslagen i lagrådsremissen, och de förslag som ingick i den remitterade promemorian som inte ska granskas av Lagrådet, kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2014 beror på hur regeringen bedömer det ekonomiska läget, budgetutrymmet och finansierings-behoven samt de prioriteringar som görs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.


Kontakt


Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden:
Fredrik Opander
08-405 15 48
Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna:
Marianne Kilnes
08-405 21 66
Sofi Nyström
08-405 14 02
Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler:
Lars Mattisson
08-405 25 81
Införande av en definition av begreppet skattepliktig för första gången inom fordonsbeskattningen:
Erica Pettersson
08-405 36 26
Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin;
Anna Wallentin
08-405 25 90