En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, Om jag har en enskild firma och där jag överlåter inkråmet till ett nystartat AB 1 så vad jag förstår så slipper jag beskattnings effekter av detta i min enskilda firma (om jag gör det till bokfört värde). Om sedan det AB 1 som jag överför inkråmet till är ägt av ett annat AB 2, om jag då säljer AB 1 så beskattas inte vinsten i AB 2. Finns det någon tidsapsekt. Jag har hört att man måste ha bolaget i träda 5 år?

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    maj 20, 2013

    Nej det finns ingen tidsaspekt för det. Du måste bara se till att villkoren för underprisöverlåtelse är uppfyllda när du överlåter inkråmet. Trädareglerna och femårskarensen har betydelse om AB2 säljer AB1 och du därefter önskar ta utdelning från AB2 eller vill sälja aktierna i AB2.