En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! Har en fråga angående rätt att vistas i Sverige om man är utflyttad till England tex. Om jag flyttar utomlands och skriver mig tex i England och blir skattebefriad i Sverige, hur mycket tid har jag rätt att vistas i Sverige för att besöka vänner och föräldrar tex? Visst antal dagar per år? Ska man bevisa för skatteverket att man faktiskt bor utomlands och vistas större delen i det land man är skriven och hur vill skattverket att man gör det? Får man inte röra sig fritt inom EU hur man vill, oberoende vart man är skriven och skattar? Har hört nån regel om 5 år men förstår inte riktigt vad som gäller.


Annika

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  apr 30, 2013

  Hej Annika!


  I 3 kap. 3 § inkomstskattelagen anges vilka som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Paragrafen har följande lydelse.


  3 § Följande personer är obegränsat skattskyldiga:
  1. Den som är bosatt i Sverige.
  2. Den som stadigvarande vistas i Sverige.
  3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.


  I samma kapitels 7 § anges vad som ska beaktas för att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige.


  7 § För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:                                                                                                                                                                       - om han är svensk medborgare,
  - hur länge han var bosatt här,
  - om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,
  - om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
  - om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,
  - om han har sin familj här,
  - om han bedriver näringsverksamhet här,
  - om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,
  - om han har en fastighet här, och
  - liknande förhållanden.

     Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Lag (2007:1419).


  Det räcker normalt inte med att ”flytta” utomlands och att ”skriva” sig där för att bli begränsat skattskyldig. Du måste kunna visa bl.a. att du har skaffat en bostad inrättad för åretruntbruk i England och att du inte har några anknytningsfaktorer kvar i Sverige.


  Femårsregeln i andra stycket i § 7 innebär att det är du som under de fem första åren efter avresan från Sverige ska visa att du inte har väsentlig anknytning.


  Kan du visa att du har skaffat en bostad inrättad för åretruntbruk i England och att du inte har några anknytningsfaktorer kvar i Sverige är det fritt fram för dig  att besöka Sverige då och då under förutsättning att de tider du vistas i Sverige inte är för långa och för regelbundna.


  Med stadigvarande vistelse menas en vistelse i Sverige under en sammanhängande tidrymd på sex månader, varvid man ska bortse från tillfälliga avbrott i vistelsen under denna tid.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  monken1980
  apr 30, 2013

  Hej igen! Några sista frågor angående utlandsflytt. Min avsikt är att bo hemma hos en god vän i England som har ett året runt hus, dvs det kommer ju bli en "care of" adress. Skulle detta anses som ok vid en eventuell utflyttning för att bli skattebefriad i Sverige, eller måste man hyra eller köpa hus, räknas inte inneboende? Jag har inga lån, bil och bostaden avser jag att skänka eller skriva över på släkt. Då borde väl banden till Sverige vara klippta? Enda jag har är bankkonto.Jag fick svar av Ove Grip att man får besöka Sverige hur mycket man vill, så länge inte besöken blir för långa eller frekventa. Vad räknar skatteverket som långa besök eller regelbundna besök och hur kan skatteverket se om jag befunnit mig i Sverige eller utomlands?


   


  Anders

 1. anon
  Ove Grip
  jun 09, 2013

  Hej Anders!


  Om du kan visa eller göra sannolikt att du har bosatt dig stadigvarande hos din vän bör det vara OK.


  Det finns inga bestämmelser som reglerar frågan om besök i Sverige ska anses vara för långa och frekventa utan Skatteverket kan komma att göra en samlad bedömning av dina förhållanden. Om du t.ex. vistas i Sverige regelbundet mer tid än du vistas utomlands kan du få väsentlig anknytning. Vistelserna i Sverige får inte heller vara av den art och omfattning att de kan anses ha varat under så lång tid, i sådan om omfattning och med sådan regelbundenhet att det blir fråga om stadigvarande vistelse i Sverige. Men det går alltså inte att säga var gränserna går.


  I rättsfallet där Högsta förvaltningsdomstolen har gjort detta uttalande hade personen vistats i Sverige på så sätt att sju dagar vistades i Sverige med avbrott för sju dagar som tillbringades i ett annat land.


  Du måste avyttra din bostad utan förbehåll om att du därefter ska få vistas i den eller använda den .

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB