En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har fått anledning att fundera över hur begreppet "vederlag" ska tolkas vid tillämpning av huvudsaklighetsprincipen. 

Om tax.v. på en fastighet är ex 700 000 och det sker en överlåtelse genom gåvobrev där gåvotagaren genom skriftlig formulering i gåvobrevet övertar ansvaret för en skuld om 500 000 betraktas detta i normalfallet som en gåva som inte utlöserredovisningsskyldighet i inkomstslaget kapital för givaren.

Hur blir bedömningen om exemplet utvidgas och det därtill finns panträtter i fastigheten om låt säga 600 000 kr. Ska dessa 600 000 kr läggas till de 500 000 kr ovan vid tillämpning av huvudsaklighetsprincipen? I så fall är överlåtelsen onerös och utlöser redovisningsskyldighet i inkomstslaget kapital.

Skatteverkets handledningar definierar inte begreppet vederlag. Rättsfall? Styrsignaler? (I SKV:s  styrsignal beträffande avdragsrätt för kostnader för pantbrev från 2004 finns under rubrik 2 "Bakgrund" en mening som tyder på att panträtten ska räknas med som anskaffningsutgift. Eller avser SKV att säljaren till köparen överlämnar till fastigheten hörande pantbrev i samband med överlåtelsen? Eftersom det inte är denna fråga styrsignalen tar sikte på blir jag osäker.)

O

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 28, 2013

    Hej,

    Begreppet vederlag motsvaras i inkomstskattelagen av begreppet ersättning. Pantbrev krävs ju för att ägaren ska kunna utnyttja sin fastighet som säkerhet. Pantbrev har ett värde som följer fastigheten men kan rimligtvis inte utgöra vederlag/ersättning som ska beaktas i ditt exempel. Pantsättning av fastighet förutsätter inteckning och i den styrsignal som jag tror du avser anser Skatteverket att inteckningsutgiften ska ingå i omkostnadsbeloppet för den fastighet som inteckningen avser. Det innebär alltså att säljaren får dra av inteckningsutgiften när han säljer fastigheten. Om fastigheten ges bort som gåva torde mottagaren, enligt kontinuitetsprincipen vid benefika förvärv, ta över givarens omkostnadsbelopp inklusive inteckningsutgifter.