En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag funderar lite på möjligheten att m.h.a. expansionsfond sprida ut vinsten från en enskild näringsverksamhet över flera år, och därmed betala lägre skatt (p.g.a. progressiviteten i skattesystemet).  Det skulle otvetydigt vara en aktiv näringsverksamhet under de år då expansionsfonden fylls på, men frågan är hur det blir under senare år om jag vill återföra pengar från expansionsfonden för beskattning men då inte arbetar så mycket i verksamheten längre (mindre än 1/3 heltid).  Finns det någon möjlighet att göra detta under de regler som gäller aktiv näringsverksamhet (t.ex. då det gäller egenavgifter och pensionsrätt) med hänvisning till att expansionsmedlen faktiskt härör från aktiv näringsverksamhet?  Anta att den övriga ekonomiska aktiviteten i näringsverksamheten är försumbar jämfört med återföringen från expansionsfonden.

/Rickard

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Ulf Bjarme
    apr 22, 2013

    Om förhållandena vid en framtida återföring av fondmedlen skulle vara sådana att verksamheten är passiv, blir enligt mitt förmenande det bara särskild löneskattt med 24,26 %  (förutom kommunal och ev. statlig skatt) på det då erhållna resultatet.