En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17185/a/209790

Pressmeddelande
22 februari 2013
Finansdepartementet

Investeraravdrag för att främja investeringar i mindre företag

I en remiss som lämnats till Lagrådet idag föreslår regeringen att ett investeraravdrag införs. Syftet är att öka drivkrafterna att investera i mindre företag.

För att främja den ekonomiska tillväxten och varaktigt öka sysselsättningen är det viktigt att stimulera bildandet av nya företag och de mindre företagens möjligheter att växa. Tillgången till kapital är en avgörande framgångsfaktor för nystartade och unga företag samt för expansiva och innovativa företag. Nystartade företag och tillväxtföretag kan dock ha svårt att finna extern finansiering av sin verksamhet. Regeringen aviserade därför i budgetpropositionen för 2013 att ett investeraravdrag bör införas för att stimulera tillgången på kapital för mindre företag.

Förslaget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med att företaget bildas eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Investeraren får alltså en skattelättnad i samband med investeringen. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år vilket motsvarar en investering om 1,3 miljoner kronor. De sammanlagda tillskotten till ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.

För att få investeraravdrag måste flera villkor vara uppfyllda. Företaget ska t.ex. uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse samt ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor. Avdraget är också villkorat under de fem år som följer närmast efter året då andelarna betalades.

Investeraravdraget utgör ett statligt stöd som måste notifieras och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 september 2013. En förutsättning är att kommissionen i den kommande notifieringen godkänner de föreslagna bestämmelserna.
 


Kontakt:
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Johanna Mihaic, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 28 72

Petra Andersson, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 15 65
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Lagrådsremiss: Investeraravdrag (http://www.regeringen.se/sb/d/16887/a/209785)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg