En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17185/a/209578


Pressmeddelande
20 februari 2013
Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana

Sverige har i dag undertecknat ett protokoll om ändring i skatteavtalet med Botswana. Protokollet innehåller bl.a. uppdaterade bestämmelser om informationsutbyte, som möjliggör för Skatteverket och Botswanas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Protokollet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi.. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt:
Petter Larsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
072-231 52 50

Mats Mossfeldt, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 41 26
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana (http://www.regeringen.se/sb/d/16898/a/209574)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg