En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17185/a/209486

Pressmeddelande
19 februari 2013
Finansdepartementet

Utredare utsedd för utredning om tonnageskatt

Finansministern har utsett chefsrådmannen Marie Jönsson till särskild utredare med uppdrag att analysera möjligheterna att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Utredaren ska även se över andra befintliga stöd för sjöfartsnäringen.

Marie Jönsson är idag chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2014.

Kontakt:
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Johanna Mihaic, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 28 72
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Dir. 2013:6 Tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen (http://www.regeringen.se/sb/d/16897/a/207832)
--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg