En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan man överföra expansionsmedel från en enskild verksamhet till ett befintligt AB? Och hur går det till i så fall? Min avsikt är att utnyttja de nya mer generösa reglerna för fåmansaktiebolag vad gäller gränserna för kapitalbeskattad utdelning.

2 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej Ralph!

  Regeln för detta finns i inkomstskattelagen 34 kap. 20 § första stycket.

  "En expansionsfond upphör utan att bestämmelserna i  14-16 §§ blir tillämpliga om en enskild näringsidkare
  - överlåter samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebolag som han äger aktier i eller genom överlåtelsen kommer att äga aktier i,
  - begär att expansionsfonden inte skall återföras, och
  - gör ett tillskott till bolaget som motsvarar minst 72 procent av expansionsfonden."

  Förklaring: Bestämmelserna i 14-16 §§ avser återföring och beskattning av expansionsfonder. Om Du följer reglerna 20 §, skall alltså expansionfonden inte bli beskattad. Om Du behöver hjälp med att bilda bolag och att redovisa dessa transaktioner på korrekt sätt, kan Du få hjälp av Kontokontoret, www.kontokontoret.se

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Ralph
  okt 25, 2006

  Då den enda tillgången i den enskilda näringsverksakheten är en expansionsfond och aktiebolaget redan existerar (där jag äger aktier) så verkar det inte särskilt krångligt.