En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16633/a/204865

Pressmeddelande
30 november 2012
Finansdepartementet

Myndigheter ska bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige

För att kunna uppfylla de krav som ställs på Sverige av Financial Action Task Force (FATF) att identifiera och utvärdera riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism ger regeringen nu sexton myndigheter i uppdrag att ta fram en nationell riskbedömning. Denna ska ligga till grund för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige.

- Sverige tar nu krafttag i att bekämpa den grova ekonomiska brottsligheten, penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppdraget som ges är ett angeläget och prioriterat arbete, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Den nationella riskbedömningen ska tas fram i samverkan mellan Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Lotteriinspektionen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Skåne län, Revisorsnämnden, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Finansinspektionen ska samordna genomförandet av uppdraget och därefter på samtliga myndigheters vägnar rapportera riskbedömningen i två omgångar till regeringen - bedömningen avseende penningtvätt senast den 30 augusti 2013 samt avseende terrorismfinansiering senast den 28 mars 2014.

Bakgrund
FATF antog i februari 2012 reviderade rekommendationer avseende bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. I dessa ställs bl.a. krav på att länder ska identifiera, utvärdera och förstå sina penningtvätts- och terrorismfinansieringsrisker. Länderna ska därför genomföra en riskbedömning på nationell nivå, anta en strategi och sedan anpassa sina åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism så att dessa står i proportion till de bedömda riskerna. Riskbedömningen behöver uppdateras årligen så att åtgärder löpande ska kunna vidtas i enlighet med aktuella risker.

Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Anna Andersson
Departementssekreterare
08-405 37 31

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Uppdrag till Finansinspektionen m.fl. myndigheter att i samverkan ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige (http://www.regeringen.se/sb/d/15687/a/204977)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Peter Norman