En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16633/a/203412

Pressmeddelande
12 november 2012
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Panama

Sverige har undertecknat ett avtal med Panama om informationsutbyte i
skatteärenden. Genom avtalet får Skatteverket bl.a. möjlighet att från Panama
begära in bankinformation som tidigare inte var tillgänglig och
sekretessbelagd information om ägande i bolag och stiftelser. För att avtalet
ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet
med projektet är att ingå informationsutbytesavtal med jurisdiktioner som har
gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i
skatteärenden.

Regeringen har prioriterat att säkerställa utbyte av information i
skatteärenden med så många länder som möjligt. Sedan 2007 har regeringen
ingått över 40 avtal, i vilka bestämmelser om informationsutbyte finns. Avtal
har ingåtts med bland annat med Luxemburg, Liechtenstein, Nederländska
Antillerna, Gibraltar, Isle of Man, Jersey, Schweiz och Österrike. Detta
arbete fortsätter. Avtalen ger Skatteverket tillgång till bland annat
bankinformation i utlandet och är därför viktiga för Skatteverkets
kontrollmöjligheter. Avtalen har en preventiv effekt och är också viktiga för
viljan att göra så kallad frivillig rättelse, det vill säga att deklarera
inkomster och tillgångar som tidigare utelämnats i deklarationen.

Kontakt:
Mats Mossfeldt, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 41 26

Petter Larsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
072-231 52 50

Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
072-744 23 30

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Avtal mellan Sverige och Panama (http://www.regeringen.se/sb/d/15688/a/203411)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg