En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag kommer att ta ut tjänstepension som tjänades in i eget företag i USA medan jag inte var skattskyldig i Sverige. Någonstans har jag läst att eftersom inkomsten inte var skattepliktig i Sverige när den tjänades in är inte heller pensionen det. Detta eftersom pensionen kan betraktas som senarelagd lön.

Nu kan jag tyvärr inte hitta denna information igen, och den verkar inte heller stämma överens med Skatteavtalet.

Tacksam om ni har lite kunskap att sprida runt detta!

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  sep 26, 2012

  Hej Benkt!

  Enligt inkomstskattelagen (11 kap. 1 §) ska pensioner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i kapitlet eller i 8 kapitlet samma lag.

  Det finns i dessa bestämmelser inget undantag för pensioner som har tjänats in av person vars inkomst inte var skattepliktig i Sverige under intjänandetiden.

  Vad du möjligen har läst kan vara 5 § första stycket p. 7 lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Enligt den bestämmelsen är pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänstepension samt annan pension skattepliktig i Sverige endast om förmånen utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige.

  Men eftersom du är bosatt i Sverige är SINK inte tillämplig på dig.

  Och som du nämner har Sverige (och endast Sverige) enligt skatteavtalet med USA rätt att beskatta pensionen.
   

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB