En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag tillsammans med två vänner, P1 och P2, tänker starta ett företag, 1-AB. Samtliga personer ska äga aktier - P1 och P2 kommer äga 49%. P1 och P2 har sedan tidigare ett bolag, 2-AB, där de har en balanserad vinst på 1,2Mkr, allt i form av kassa, som de vill investera i 1-AB.

Hur gör de enklast för att investera i det nya bolaget utan att behöva plocka ut kassan och skatta på utdelningen?

Stort tack på förhand!

Ps. Vi har fått veta från revisorn att koncernbidrag inte är möjligt då 1-AB då måste vara 100% ägt av 2-AB för att det ska vara möjligt. Stämmer det? Ds.

1 Kommentarer
  1. anon
    foulinvestor
    sep 12, 2012

    Har för mig att det är 91% som behövs för koncernbidrag. Dock om det är balanseradvinst så har man redan betalt boalgsskatt (kan iofs vara en del ligger som periodiseringsvinst) och då är det inga problem om de använder de pengar för gå in nytt bolag antingen som aktiekapital eller aktiekapital plus aktieägartillskott. Eventuellt utdelning, vinst vid avrytning av aktierna i dotterbolaget/intressebolaget är skattefritt men samtidigt får de ej dra av förluster. Är det frågan om obeskattade reserver som man vill utnyttja som perioderingsfonder så går det bara om det kan göra koncernbdirag vilket kräver 91% av rösterna och kapital. Och då är frågan om Ni andra ägare acceptera ha bara 9%. går eventuellt kombinera med köpoptioner så ni om ca 2-5år kan öka erat ägande. På det senaste vet jag ej om det finns risk att skattemyndigheterna ändå sätter ditt er mot att 91% i och med köpoptionen inte vara äkta/sanna ägande och använder skatteflyktslagen, kommentarer från de som mer skolade motages på denna punkten.