En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har haft ett Limited bolag på Cypern i 3 år där jag också bott, varit skriven personligen (med en s.k. Yellow Slip) och haft min verksamhet, revisor, bankkonton etc etc. Jag har inte haft någon koppling till Sverige som bostad eller kontor etc, inte heller fru eller barn. Jag är heller inte svensk medborgare, men född i Sverige och haft enskild firma här 3 år innan jag flyttade till Cypern. 

När jag flyttade till Cypern hade jag först intrycket av att jag fysiskt skulle behöva vistas ett visst antal dagar (tror de va 187) på Cypern för att få skatta där, ifall jag även vistades i Sverige till och från - MEN efter 3 långa diskussioner med skattemyndigheten i Sverige ang dubbelbeskattningsavtalet som finns för att försäkra mig om att jag inte skulle bli dubbelbeskattad - eller behöva skatta mitt bolags vinster i Sverige - (om jag inte uppfyllde dessa dagar) förklarades det för mig att så länge hela min verksamhet fanns på Cypern, och jag inte hade kontor eller liknande i Sverige, samt att jag hela tiden hade min varaktiga åretrunt bostad där så betydde dessa dagar ingenting pga just detta dubbelbeskattningsavtal. Blandannat fick jag svaret att "då det inte är fråga om någon lön  jag fick från en arbetsgivare i Sverige eller några slags utdelningar etc, utan bara min bolags vinst som jag lever på så betyder dessa dagar ingenting. Viktigt att påpeka är att jag har alltid uppgivit precis hur situationen sett ut för att få "rätt" svar och inte försökt dölja något.

Men nu frågar min revisors sekreteterare på Cypern om jag vistats 183 dagar på Cypern under år 2011 och påstår att det kan ligga till grund för om jag ska skatta där?! Jag är alltså Director i mitt bolag, inte anställd på något sätt, och de verkar lite osäkra på dessa regler. Då jag rest mycket både till Sverige men även ett flertal andra länder utomlands vet jag inte om jag uppfyller dessa dagar på Cypern. Skulle gissa att jag ligger på ca. 150 dagar då jag fysiskt vistats där och jobbat med mitt företag, men har under dessa tre år alltid haft min enda bostad och verksamhets drift där.

Det känns som jag kan hamna i situationen att skattemyndigheten i Sverige påstår att jag ska skatta på Cypern - men på Cypern påstår de att jag inte uppfyller dessa dagar och ska skatta i Sverige?! Jag antar att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern måste gälla likadant för båda länder men det känns som på Cypern tolkar man det annorlunda än vad svenska skattemyndigheten gör?? Jag har som sagt vid ett flertal olika tillfällen fått svaret från svenska skattemyndigheten att dessa dagar INTE påverkar min bolagsskatt så länge mitt företag driftställe och min varaktiga bostad finns på Cypern. 

Mycket tacksam för hjälp/råd i detta ärende!?

 

1 Kommentarer
  1. anon
    rickan
    sep 04, 2012

    hej, om du är bosatt och skriven på cypern utgår jag ifrån att du redan betalar skatt där. Att din revisor ställer frågan beror troligtvis på att om du tillbringar mindre än 183 dagar på Cypern finns möjlighet undvika att betala skatt där, hans jobb är bla att ge dig råd så att du inte betalar skatt i onödan. Om du vill betala skatt på Cypern kan jag inte tänka mig att myndigheterna där skulle säga nej...föreslår att du pratar med din revisor och förklarar situationen.