En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

aug 2011 har jag avveklat min enskild firma. Jag fick tillbaka pengar från skatteverket som jag betalade eftersom jag betalar F-skatt.

Jag kommer att deklarera i min inkomstdeklaration moms och underskott av kapital.

Jag har moms som jag kommer att betala ca 12000 sek men underskottet är ca 600 000 sek.

Jag har läst att man kan dela underskottet men jag undrar hur? Kan jag deklarera underskott helt nu i år så slipper jag att tänka nästa 2 år?

Tacksam för svaret.

4 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  apr 06, 2012

  Underskott av enskild näringsverksamhet som upphört ska dras av med 70 %. Underskottet dras av i inkomstslaget kapital det följande beskattningsåret men får fördelas på det året och de två därefter följande åren.

  Om din enskilda firma alltså har upphört 2011 ska du tax. 2012 deklarera underskottet. Tax. 2013 har du rätt till avdrag med 70 % av underskottet. Om det är 600 000 får 420 000 dras av i kapital. Om du inte kan utnyttja skattereduktionen i inkomstslaget kapital då kan du fördela det på tax. 2013-2015.  

 1. anon
  mihuli
  apr 07, 2012

  Jag har tillsammans med min fru bedrivit en jordbruksfastighet i ett antal år. 2010 sålde vi jordbruksfastigheten men avslutade inte formellt den enskilda firman då det fanns transaktioner kvar. Vi hade då gått in med rätt mycket pengar som egen insättning som vi inte kunde ta tillbaka. Under 2011 startade jag en ny verksamhet inom IT som enskild firma. Skall de tvåverksamheterna deklareras i samma NE och kan jag då utnyttja den fordran som finns i balansräkningen för jordbruksfastigheten?

  Om jag inte kan kvitta inkomsterna från IT-verksamheten mot egna insättningarna för jordbruksfastigheten, kan jag då dra de förlorade insättningarna som underskott av kapital? Det är rätt stora belopp så det är viktigt att det blir rätt.

 1. anon
  Ulf Bjarme
  apr 07, 2012

  Vid avvecklingen av jordbruksfastigheten blev alltså resultatet ett underskott. Det underskottet får du använda 2011 till att minska den enskilda näringsverksamhetens (IT konsulten) resultat.

  Från SKV 295 skatteregler för enskilda näringsidkare:

  Flera näringsverksamheter
  En fysisk person som driver flera verksamheter ska
  inte redovisa och beskatta dessa var för sig – de
  räknas
  som en näringsverksamhet. Om du däremot
  äger en del i ett handelsbolag är det en egen näringsverksamhet
  som redovisas för sig. Om du driver en
  självständig näringsverksamhet i en stat utanför EU
  är den också en egen näringsverksamhet som inte
  kan läggas samman med näringsverksamhet du
  driver här i landet. Det här har betydelse om en
  näringsverksamhet
  har överskott och en annan
  underskott. Du får inte kvitta ett underskott i en
  näringsverksamhet
  mot ett överskott i en annan
  näringsverksamhet. Underskott får i regel inte heller
  dras av från inkomst av tjänst eller kapital. Undantag
  finns, se sidan 49–50.

 1. anon
  wekwek
  apr 12, 2012

  Tack för svaret.

  Vad betyder detta:

  Om du inte kan utnyttja skattereduktionen i inkomstslaget kapital.

  Jag har en vanlig inkomst av tjänst också.

  Sedan undrar jag om när får jag återbäring på underskottet?  Beror det på om jag delar från 2013-2015? Måste jag komma ihåg detta själv?

  Om jag inte delar i 3 år betyder det att underskottet kommer att beräkna 2013?

  Hoppas på svar.