En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi planerar att köpa en fastighet med 2 hus ett av husen är taxerad som vanlig villa det andra huset som hyresfastighet 3 lägenheter, vi planerar att själva bo i villan.

Fråga: Totala hyresintäkterna för lägenheterna är 136000:- (kallhyra)

Hur skall man äga detta,vad blir över av de 136000:- ?????

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 10, 2006

  Hej NW!

  Det här är inte någon lätt fråga. Jag antar dock att Du inte bedriver byggnadsrörelse vare sig direkt eller genom bolag.

  Till att börja med har jag en känsla av att det kan vara lämpligt att låta villan med tomt utgör en egen fastighet. I vart fall tror jag man bör undvika att ha villan i ett bolag. Om den ligger i bolag kan det uppkomma diskussion med Skatteverket om förmånsvärden, vilket kan vara besvärligt och opraktiskt.

  De flesta fastighetsägare tror väl att de skall tjäna mer på värdestegring av fastigheterna än på den löpande driften. I dagsläget är kanske inte detta synsätt lika vanligt och lika uttalat som för några år sedan men jag tror ändå att det är det mest vanliga. Om Du har det synsättet, är det nog bäst att äga hyresfastigheten privat eller genom handels- eller kommanditbolag och inte genom aktiebolag. Om Du äger fastigheterna privat eller genom handels- eller kommanditbolag, kan Du nämligen redovisa kapitalvinst i inkomstslaget kapital med låg beskattning (30 % av 90 % av kapitalvinsten beskattas) trots att en hyresfastighet, när det gäller den löpande driften redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet.

  Om Du vill undvika personligt ansvar för de skulder som Du tar upp i samband med inköpet av hyresfastigheten, bör Du dock äga den genom ett aktiebolag eller genom ett kommanditbolag, där Du är s.k.kommanditdelägare. En sådan har nämligen inget personligt ansvar för kommanditbolagets skulder. Komplementär (den delägare i kommanditbolaget som har personligt ansvar) kan vara ett aktiebolag, om banken inte lägger hinder ivägen.

  Genom att använda ett kommanditbolag, där man är kommanditdelägae, kan man således få både skattefördel och fördel av att slippa personligt ansvar.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB