En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Beskattas ARV i USA från Sverige (Texas och South Carolina)

 

Sören Bellander

4 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 05, 2012

  Hej bergforen27!

  Jag har via Google fått fram följande uppgifter.

  Den federala arvsskatten återinfördes i USA den 1 januari 2011.

  Sveriges arvs och gåvoskatteavtal med USA upphörde att gälla den 1 januari 2008. Det innebär att även personer som är skatterättsligt bosatta i Sverige omfattas av de nya reglerna. Arvsskatten uppgår till 35 procent på det belopp som överstiger 60 000 USD.

  Arvsskatten gäller inte bara fast egendom utan även personligt lösöre och värdepapper. Även fonder som är registrerade i USA omfattas av arvskatten. Eftersom skattskyldigheten i detta fall avser fysiska personer, omfattas inte amerikansk egendom eller aktier som ägs av bolag eller kapitalförsäkringar.

  För investerare med en fastighet värd 100 000 USD, som går i arv, betyder det nya reglementet en arvsskatt på 14 000 USD (35% av 40 000 USD).

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  bergfoten27
  mar 06, 2012

  Den frågan jag ställde var, om du som svensk bor i USA och får ett arv från Sverige, kommer den då att beskattas i USA

  Sören Bellander 

 1. anon
  lenlo
  nov 05, 2014

  Hej!

  Rätta mig om jag har fel, men efter vad jag förstår är det bara dödsbon (estates) som beskattas i USA, inte mottagarna av arven.  Följande två fall kan noteras:

  1) En amerikansk medborgare eller person som är permanent bosatt i USA dör. Dennes dödsbo kommer då att beskattas i USA med upp till 40%, men bara på den del av arvet som överskrider c:a $5 miljoner ($5,45 miljoner för 2014).

  2) En icke-amerikansk medborgare som inte är bosatt i USA dör. Om denne person har tillgångar i USA, så kommer dessa tillgångar att beskattas med upp till 40% i USA efter ett avdrag av $60.000. Detta gäller oavsett vem arvingarna är eller var de bor.

  I båda fallen så kan undantag göras för arv till maka/make eller arv som testamenteras till välgörenhetsorgnanisationer.

  Arv från utländska dödsbon med tillgångar utanför USA är dock såvitt jag kan se inte beskattade i USA, inte ens om mottagaren är amerikansk medborgare eller permanent bosatt i USA.

  Källa: Wikipedia -- Estate tax in the United States.

  OBS att detta gäller den federala sidan. De olika delstaterna kan ha sina egna beskattningslagar. Dessa går att finna på www.bankrate.com under Financial Planning / Taxes / (Stat) / Estate.