En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Om skatteverket har anledning att misstanka att en person har ett konto i en specifik bank i Schweiz och begar ut uppgifter direkt fran banken om ett viss person,

-Vad far dom ut for information? Far dom enbart ut ett svar pa att personen har ett konto eller alla uppgifter sasom saldo och historik?

-Om ovan sker men kontot ar avslutat hos banken, dvs personen har haft ett konto men ar ej langre klient hos banken, vad blir bankens svar? Lamnar de aven ut uppgifter om avslutade konton?

Tacksam for svar och information om allt som ror ovan amne!

Tack pa forhand!

-
 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jan 27, 2012

  Hej pellep!

  Det nya avtalet med Schweiz som ger Sverige möjlighet att få viss information om banktillgodohavanden m.m. från Schweiz har ännu inte trätt i kraft. När det gör det gäller det tidigast från den 1 januari 2012.

  Efter ikraftträdandet kan Sverige från den s.k. behöriga myndigheten i Schweiz i särskilda fall få vissa uppgifter. Dessa uppgifter får bara avse föhållanden som hänför sig till tid efter den 1 januari 2012. Sverige kan alltså inte med stöd av skatteavtalet få ut uppgifter om konton och kapitalinkomster för äldre år.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB