En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har flyttat från Tyskland till Sverige år 2005. Alla mina inkomster beskattas i Sverige. Redan 1990, när jag forfarande bodde i Tyskland och inte hade någon aknytning till Sverige, ärvde jag lägenhet i Tyskland, som jag har såld år 2010 (när jag bodde och beskattades i Sverige). Pengarna överförde jag sen till mitt konto i Sverige. För att räkna ut vinsten på lägenhetsförsäljningen kräver Skatteverket att man räknar om såväl anskaffnings- som försäljningspriset från EUR till SEK MED VÄXELKURSEN VID ANSKNAFFNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSTIDPUNKT. Problemet är nu att den svenska kronan har försvagats avsevärt under tiden mellan dessa tidpunkter. Med andra ord: Anskaffningspriset räknat om till svenska kronor blir extremt lågt, så att den skattepliktiga vinsten blir extra stor tack vare den stora växelkursfluktuationen. Om jag hade beskattat vinsten i Tyskland hade vinsten bara blivit hälften så står. Med andra ord: Bara genom att räkna om anskaffnings- och försäljningspriset till svenska kronor med mycket varierande växelkurs vid anskaffnings- och försäljningstidpunkt skapas det en imaginär extravinst. Skatteverket tog (av en för mig oförklarlig anledning) växelkursen från 2002 för anskaffningspriset - hade Skatteverket tagit växelkursen från 1990 (där jag ärvte lägenheten) eller 1970 (där lägenheten köptes i Tyskland) hade katastrofen varit ännu större. Frågan är nu: Kan det vara rätt att jag måste beskatta en imaginär vinst i Sverige som uppstår genom starkt avvikande växelkurser vid anskaffnings- och försäljningstidpunkt - fast jag inte hade någon anknytning till Sverige varken vid anskaffningstidpunkt, året där jag ärvte lägenheten eller år 2002 (växelkursen som skatteverket valde). Som sagt: Räknar man ut vinsten direkt i valutan av landet där lägenheten köptes och såldes och utan växelkursfluktuationer, så hade vinsten blivit hälften så stor. Skulle bli mycket glad över ett svar eller en konstruktiv ide. Tack så mycket!

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  feb 02, 2012

  Hej Roslagstysken!

  Från Skatteverkets handledning i internationell beskattning 2011 har jag hämtat följande uppgifter.

  Om en anskaffningsutgift erlagts i utländsk valuta ska den räknas om till svenska kronor efter kursen vid köpeavtalet

  En försäljningslivid i utländsk valuta räknas om till svenska kronor efter kursen vid avyttringstillfället.

  Skatteverket krav att du ska räkna om såväl anskaffnings- som försäljningspriset från EUR till SEK med växelkursen vid anskaffnings- resp. försäljningstidpunkt torde därför vara riktigt.

  Rätteligen borde växelkursen 1970 ha använts vid beräkning av anskaffningsutgiften.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Roslagstysken
  mar 11, 2012

  Hej,

  Tack så mycket för svaret! Jag förstår att detta står i skatteverkets reglerna. Och jag förstår att detta måste tillämpas om en svensk eller någon som bor i Sverige köper och säljer en bostad i utlandet med sina 'svenska pengar'. Men är detta rimligt med tanke på att jag inte hade någon som helst anknytning till Sverige varken vid anskaffningstidpunkten 1970, arvsåret 1990  eller 2002, eftersom jag flyttade till Sverige först 2005? Och borde det inte finnas en paragraf i dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland som säger att skatten inte får bli högre nu när vinsten beskattas i Sverige - jämfört med hur beskattningen skulle vara i Tyskland. I Tyskland skulle jag 'också' betala runt en tredjedel av vinsten - men vinsten skulle bli betydligt mindre pga att det inte finns någon växelkurseffekt som 'blåser upp' vinsten. 

  Tack & mvh,

  Roslagstysken

 1. anon
  Ove Grip
  mar 12, 2012

  Hej igen Roslagstysken!

  Efrtersom du var bosatt i Sverige när du sålde lägenheten i Tyskland måste du nog finna dig i att svenska regler tillämpas vid beräkning av vinsten.

  Jag känner inte till någon bestämmelse i skatteavtalet med Tyskland av den innebörd nu nämner.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB