En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har några frågeställningar som rör kapitalförsäkringar i allmänhet, men främst utländska kapitalförsäkringar.

Först lite bakgrund. I samband med att Investeringssparkontot (ISK) införs har Finansdepartementet beslutat att premieinsättningar till ISK och kapitalförsäkringar skall utgöra en del av beskattningsunderlaget under perioden. Vidare säger Finansdepartementet att belåning kommer vara tillåten, i både ISK och kapitalförsäkringar, men att kreditströmmarna numera kommer att ses som premieinsättningar. För mig låter det som att lagstiftarna haft de svenska kapitalförsäkringar, som nätmäklarna Avanza och Nordnet aggressivt marknadsfört, i åtanke när de utformat den nya lagtexten. För de kunder som efterfrågat belåning i dessa kapitalförsäkringar har nätmäklarna satt upp kreditkonton parallellt med försäkringarna. När kapitalförsäkringen varit i behov av en kredit har denna slussats in från kreditkontot. På detta sätt har har man skapat belåning i kapitalförsäkringen samtidigt som ränteavdraget hamnat under den konventionella beskattningen. Detta beteende, i kombination med ettårsproblematiken, har Finansdepartementet uppenbarligen beslutat sig för att begränsa. Man nämner däremot inte hur man ser på utländska försäkringar där belåning varit tillåten. Denna belåning har inte skett med hjälp av ett parallellt kreditkonto utan varit identisk med belåningen för ett konto som innefattas av den konventionella beskattningen, dvs det har inte skett några kapitalströmmar in och ut från försäkringen. 

1. Hur kommer SKV att se på belåning i utländska försäkringar efter årskiftet (där det inte finns några kreditströmmar som kan likställas med premieinsättningar)?

2. I dessa utländska försäkringar har även blankning varit tillåten. Finns det risk att inlägg av aktielån (i samband med blankning) anses vara en premieinsättning på samma sätt som krediterna i fallet med de svenska kapitalförsäkringarna?

Eftersom jag funderar på att byta till en utländsk kapitalförsäkring med full flexibillitet (belåning och blankning) måste jag först försäkra mig om att beskattningsunderlaget inte blir orimligt högt.

 

 

 

4 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  jan 03, 2012

  Hej!

  Det föreligger någon slags sammanblandning mellan begreppen i så måtto att en kapitalförsäkring inte kan ingå i ett investeriningssparkontos  förmögenhetsmassa. Ett investeringssparkonto utgör inte till någon del en försäkring utan de tillgångar som förvaras på kontot ägs direkt av kontoinnehavaren.

  Kapitalförsäkringar är till sin natur en försäkring som innehåller ett försäkringsmoment och tillgångarna i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag.

  Därav följer att på ett investeringssparkonto kan inte ha  kapitalförsäkringar som tillgångar utan dessa ligger utanför det nya regelverket.

  Hälsningar/Ronnie

   

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  maradona
  jan 03, 2012

  Ronnie,

  Tack för ditt svar. Det var kanske fel av mig att blanda in Investeringskontot i diskussionen. Tanken var att visa på att Findep försökt harmonisera reglerna mellan ISK och kapitalförsäkringar.

  Min fråga gällde inte huruvida en ISK får innehålla en kapitalförsäkring utan hur belåning och blankning i utländska försäkringar kommer att hanteras efter 1 januari 2012.

 1. anon
  Ronnie Peterson
  jan 04, 2012

  Hej igen!

  Är det fråga om en kapitalförsäkring enligt den sedvanliga skatterättsliga definitionen så gäller att det ska erläggas en årlig avkastningsskatt på värdet. Den förändring som träder i kraft under 2012 är att man förändrar uttagsprocenten samt att man beräknar löpande insättningar  enligt bifogad info från SKV.

  Alltjämnt gäller att om du som svensk skattskyldig har en utländsk kapitalförsäkring så måste du själv deklarera denna.

  För kännedom bilägger jag en ny info från SKV som klarlägger vad som gäller. Din specifika fråga om hur blankning etc ska behandlas är ju avhängligt av om detta kan göras inom ramen för det regelverket som fastställer att det rör sig om en kapitalförsäkring. 

  Nedan har jag bilagt info från SKV/Hälsningar/Ronnie

  Kapitalförsäkringar - Nya regler från 2012

  De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2012.

  Reglerna för avkastningskatt på kapitalförsäkringar ändras. Även sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med kapitalförsäkringar omfattas av förslaget. Liksom i dag ska för kapitalförsäkring betalas avkastningsskatt. Underlaget för avkastningsskatten ska baseras på värdet i försäkringen vid ingången av beskattningsåret ökat med de premier som betalats in under året. De premier som betalats in under den andra halvan av beskattningsåret ska bara räknas med till hälften. Avkastningen ska beskattas med samma skattesats som gäller för investeringssparkonto, dvs. 30 procent. Det innebär att skattesatsen för kapitalförsäkringar höjs från 27 till 30 procent.

  Exempel

  Värdet på kapitalförsäkringen vid ingången av 2012 är 30 000 kr. Under 2012 betalar Peter in 10 000 kr under första kvartalet och sedan ytterligare 15 000 kr under tredje kvartalet.

  Det innebär att avkastningsskatten räknas ut så här:

   

  Värdet vid årets början

  30 000 kr

  Premieinbetalningar under första halvåret

  10 000 kr

  ½ av premieinbetalningar under andra halvåret

  7 500 kr

  Kapitalunderlaget som är summan av värde och premieinbetalningar

  47 500 kr

  Underlaget till avkastningskatten räknas fram genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan. Statslåneräntan den 30 november 2011 var 1,65 %.

  Det innebär att underlaget för avkastningsskatt som Peters kapitalförsäkring får blir 784 kr (47 500 kr x 1,65 %).

  Peter ska betala en avkastningsskatt på 235 kr (784 kr x 30 %) för sin kapitalförsäkring.

  Redovisning i din deklaration

  Har du en svensk kapitalförsäkring behöver du inte redovisa detta i din deklaration. Ditt försäkringsbolag både redovisar detta och betalar in avkastningsskatten åt dig.

  Om du istället har en utländsk kapitalförsäkring måste du själv redovisa underlaget för avkastningsskatten i din deklaration (ruta 62). Försäkringsföretaget ska dock i vissa fall lämna kontrolluppgift på försäkringens värde vid beskattningsårets ingång. Lämnar försäkringsföretaget kontrolluppgiften senast den 31 januari året efter beskattningsåret så är ditt skatteunderlag redan ifyllt på inkomstdeklarationen.

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  maradona
  jan 05, 2012

  Ronnie,

  Tack för dina snabba och långa svar. Informationen från SKV som du publicerade känner jag till. Min fråga gällde egentligen tolkningen av denna.

  Eftersom kreditströmmarna in i en svensk kapitalförsäkring, efter årsskiftet, likställs med premieinsättningar råder det inga tveksamheter i den frågan. Däremot skulle jag vilja veta hur du tror SKV kommer att se på belåning i utländska försäkringar där inga sådana kreditströmmar uppstår. Det blir således svårare för SKV att hävda att belåningen skall beskattas eftersom det inte finns några insättningar.

  Du skriver något som förvånade mig.

  Din specifika fråga om hur blankning etc ska behandlas är ju avhängligt av om detta kan göras inom ramen för det regelverket som fastställer att det rör sig om en kapitalförsäkring. 

  Vad får dig att tro att blankning inte skulle vara tillåtet inom ramen för regelverket? Jag kan bifoga exempel på produktblad från försäkringsbolag där de är öppna med att det är en flexibel sparprodukt. Menar du att det skulle råda tveksamheter kring detta?