En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, har nyligen fått ett brev från SV där det står att de har kollat mitt lönekonto under 2009 och 2010 och funnit att jag har mer pengar som flöt in dit än som det borde, enl KU...

De tycker att jag ska betala moms, skatt o skattetillägg på alla de pengarna som de anser inte kommer ifrån inkomst av tjänst vilka de fått KU på, jag har ingen egen verksamhet.

Pengarna som betalades in dit kom dels från försäljning på Tradera (både nytt o begagnat), dels arv från utlandet, dels högtidsgåvor (som jag fick o betalade själv in på mitt konto) dels insättningar av en utländsk firma som verkade i Sverige för att jag skulle betala deras räkningar (besparing på 100 kr per faktura), jag har även lånat ut mitt konot under 0,5 års tid till att den firman kunde få in fakturerade pengar från sina kunder, iom firman kunde inte öppna eget konto i en svensk bank pga nya bestämmelser...

Efter att jag har förklarat hur allt ligger till, att jag inte har fått någon ersättning för utförda tjänster eftersom jag inte uförde några, samt att det som ev ska skattas är Tradera försäljning - vill SV ha bevis från mig på olika insättningar, både från Tradera samt från numera avlidne firmaägaren, mfl, vem som mbetalade in, från vilket konto o varför... Det är hel del, på ca 250 000 kr som de inte godkänner min förklaring till...

Jag tycker att det är SV som ska bevisa att jag har behållit/fått pengarna (vilket jag inte gjort), däremot SV anser att det är jag som ska bevisa att dessa pengar inte utgör skattepliktig ersättning för utförda tjänster eller försäljning...

Vem har bevisbördan?

Mvh

3 Kommentarer
 1. anon
  Becke
  jan 27, 2012

  Bevisbördan kommer att ligga på dig
  oavsett om det är riktigt eller ej 

  tycker att du skall försöka redovisa med fakturor vad du / företaget betalat och försäljningen från  tradera  om du saknar verifikation på det och det är kontant uttag från kontot så kommer du troligtvis att bli upptaxerad 

   ett råd leta reda på alla inbetalningar som företaget gjort till dig och leta fram alla betalningar som du gjort för företaget 

  skaffa kopia på arvet från utlandet,  dessa pengarna är troligtvis  beskattade i det landet du erhållit pengarna ifrån och får således inte beskattas en gång till  

  kommer ärendet till förvaltningsdomstolen och du inte kan redovisa pengarna så kommer de troligtvis att gå på Skatteverkets sida  

   

 1. anon
  Becke
  jan 30, 2012

   

   hej  Läste detta på skatteverkets hemsida angående bevisbördan 

  www.skatteverket.se/download/18.../SKV626_revpm.pdf

  sidan 68 

  "Är det däremot en bevisfråga måste först avgöras om Skatteverket eller den reviderade har bevisbördan. Praxis har slagit fast att utgångspunkten vanligtvis är att den som har lättast att

  prestera bevisning också ska ta på sig det ansvaret. Detta innebär att Skatteverket anses ha bevisbördan i fråga om intäktssidan medan den reviderade anses ha bevisbördan för

  kostnadssidan. Följden blir helt naturligt att kraven blir högre på Skatteverkets argumentering i en beskattningsändring gällande exempelvis oredovisade inkomster jämfört med ett ifrågasatt avdrag."  

   

 1. anon
  Skattoskoj
  feb 28, 2012

  Huvudregeln är att du har bevisbördan för de avdrag som görs och Skatteverket för oredovisade intäkter. Dessutom anses den som har nämnast till bevisningen ha bevisbörda.

  I praktikken innebär det dock att du måste visa/styrka det du påstår.