En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 

Äger ett bolag idag med stor kassa. Vill eller ska investera i fastigheter inom en snar framtid. Har tankar på att starta ett holdingbolag.Min fråga:

1. Mitt första AB generar ganska stor vinst. Kan jag föra över denna vinst till holdingbolaget utan att skatta på den i dotterbolaget? Måste jag då skatta för den i holdingbolaget?

2. Använda dessa pengar för att köpa en fastighet i ett nybildat dotterföretag?

3. Kan jag ta ut aktieutdelning från holdingbolaget?

 Tack för hjälpen

1 Kommentarer
 1. anon
  FTR
  okt 19, 2011

  Hej,

  Din nuvarande beskattningssituation och Dina planer för framtiden är avgörande för hur beskattningen blir i det framtida Fastighets AB. Hur har Du tidigare deklarerat aktierna i ditt AB? Har Du eller närstående för avsikt att vara aktiv i den bedrivna verksamheten? Hur aktiv ska Du vara i det blivande Fastighets AB:t?

  Om kassan i ditt AB redan har bskattats med bolagsskatt (26,3 %) ska överföringarna mellan bolagen i en äkta koncern inte generera mer bolagsskatt på dessa medel (se dock upp med ev. "sidleds" värdeöverföringar vilket jag hoppas inte är aktuellt och den s.k. lundinregeln om bolag flyttas som endast innehåller likvida medel - sistnämnda regel föreslås dock försvinna from 2 jan 2012).

  Är osäker på hur Du avser att äga Dina bolag/fastigheter. Aktieutdelning kan tas från Holding till Dig som fysiker - hur beskattning sker hos Dig som privatperson beror dock på din beskattningssituation. Notera också att det föreslås nya regler för s.k. fåmansföretagare from den 1 januari 2012 - innebärande att Du/aktieägare endast ska kunna lyfta s.k. schablonutdelning (20 % lågbeskattning) från endast ett aktiebolag.

  Jag rekommenderar Dig starkt att kontakta en skattejurist innan Du startar fastighetsverksamheten. Det finns mycket att tänka över här - för att ta tillvara på Dina möjligheter bör en sakkunnig vara med direkt.