En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag äger företag A, företag A äger företag B.

Sedan säljs företag B till ett företag i USA.

Hur blir det med skatteeffekter? Om ett dotterbolag säljs inom Sverige blir det ingen reavinstskatt. Gäller samma sak för USA? Gäller samma sak för länder inom EU?

Är det något annat man bör tänka på? 

Var kan man hitta mer information om ämnet?

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 23, 2006

  Hej Ludde!

  Kapitalvinst vid avyttring av näringsbetingade aktier är skattefri. Det finns undantag t.ex. för försäljning av skalbolag. Det torde dock inte ha någon betydelse om förvärvaren är ett svenskt eller ett utländskt bolag. Jag utgår då från att avyttringen sker till marknadspris. Mer om detta kan Du läsa i inkomstskattelagen 25a kap. Definition av näringsbetingad andel finner Du i 24 kap. 13 §. Om det är fråga om mycket pengar, bör Du ta råd av en skattekonsult

  Det finns tusen saker man bör tänka på när man gör affärer med amerikanska företag. Framför allt gäller det civilrättsliga spörsmål. Vid tvist kan det ha mycket stor betydelse vilket lands rätt som skall gälla för tolkning av avtalet och för skadeståndsfrågor m.m.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB