En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag är på väg att bilda företag (enmans) till en verksamhet där jag första året kommer att ha inkomst i form av konsultarvoden på ca 200000 och inga direkta utgifter. Jag kommer fortsättningsvis vara anställd med tjänsteinkomst över brytpunkten och avser således ha eget företagande vid sidan om (åtminstone närmsta 1-2 åren).

Förutom konsultverksamhet ämnar jag bedriva förvaltning av fastighet(er) och värdepapper (dvs det är det som kommer att stå i min verksamhetsbeskrivning).

Ett första syfte under första året är också att förvärva en mindre hyresfastighet för ca 2-3 milj med hyresinkomster minus ränta och drift på ca 200000. Dvs vinsten/år beräknas bli totalt ca 400000 kr som jag vill förvalta vidare genom placering i tex värdepapper och ev ytterligare fastighetsköp på sikt. Tanken är då att inte ta ut ngn lön utan tex via AB endast max utdelning till lägsta skattenivå (1,5 basbelopp) varje år.   

Till mina frågor:

1, Vilken företagsform är egentligen att rekommendera? Tex om jag vill ta ut 1-3 basbelopp/år i lön/utdelning till lägsta möjliga skattesats och om jag vill vara rel aktiv förvaltare av vinsten via tex värdepappershandel. Via periodiserings/expansionsfonder måste man väl förr eller senare ändå betala skatt på lön om man önskar ta ut medel årligen.

2, Vilka är riskerna/fördelarna med att vara hyresgäst i sin eget företags hyresfastighet och är det då skillnad om fastigheten ägs av mitt AB el enskild firma?

3, Jag antar att jag inte kan låta registrera en enskild firma först som sedan arbetar in ett kapital på 100000 som sedan överförs som aktiekapital i ett nystartat AB, UTAN att ta ut summan uttag ur firman (dvs man får väl inte göra avdrag för en konvertering enskild firma - AB?).

Tacksam för alla kommentarer och hjälp!

Mikael

4 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 06, 2006

  Hej Mikael!

  Det här skulle man egentligen ägna en heldag av diskussioner! Men om jag skall var mycket kort:

  1. Aktiebolag är bra på så sätt att Du kan ta ut 1,5 inkomstbasbelopp till 42 % beskattning (28 % i bolaget + 20 % på utdelat belopp). Tar Du ut lön måst Du betala arbetgivaravgifter + Din inkomstskatt. Det kan bli 60 - 70 % i sammanlagd skatt. När det gäller konsultverksamheten kan Du knappast komma runt 3:12 beskattning. När det å andra sidan gäller fastighetsförvaltning, kanske Du borde äga fastigheten direkt (enskild näringsverksamhet). Även om den löpande fastighetsförvaltningen är näringsverksamhet med hög beskattning så blir kapitalvinsten (reavinsten) av en fastighetsförsäljning lågt beskattad i inkomstslaget kapital. Samma effekt kan Du få genom att äga genom handels- eller kommanditbolag. Om Du äger genom ett kommanditbolag kan Du dessutom begränsa det personliga ansvaret genom att sätta in ett aktiebolag som komplementär. Om Du lägger fastigheten i samma aktiebolag som konsultverksamheten blir det säkerligen 3:12 beskattning även på kapitalvinster som Du skall ta ut ur bolaget genom utdelning eller genom att sälja aktierna.
  2. Risken med att vara hyresgäst och hyresvärd samtidigt (men i olika bolagsformer) är väl att Skatteverket kan ifrågasätta prissättningen mellan de två.
  3. Du kan inte göra det avdraget. Däremot kan Du i enskild näringsverksamhet göra avsättning till expansionsfond och få ihop 100 000 kr för aktiekapitalet på det sättet. På expansionsfonden betalar Du endast 28 % i skatt (inga socialavgifter). Resultatet för skatt blir alltså 139. ( 139 - 28 % av 139 = 100).

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Dr M
  jul 06, 2006

  Tack för snabbt och bra svar, jodå detta kan man diskutera en del om ...

  Du nämner att man via expansionsfond kan spara ihop till kommande ak-kapital vilket låter bra. Men kan man avsätta alla intäkter till en sådan fond, dvs finns det ngn %-begränsning på hur mkt av intäkterna man kan avsätta i en expansionsfond för detta ändamål?

  Hur fungerar det egentligen med förvaltning via bolag av värdepapper? Om man tex placerar samtliga bolagets likvida tillgångar (förutom det egna aktiebolagets aktiekapital (om det nu är ett AB man skall starta...)) i värdepapper - men inte realiserar en vinst inför årsredovisningen - är det då så att vinsten skrivs ned till ett procentvärde av dagsvärdet på värdepapperportföljen? Eller måste bolaget (AB) ändå beskattas för årets vinst, dvs i mitt fall 28% på 400000? Tex kan ju de 400000 vara placerade i onoterade aktier eller i aktier på mindre börslistor där det är svårt att göra en värdering.

  Kan man vidare välja en kapitalförsäkring att placera i och på så sätt få göra avdrag för årlig avkastningsavgift och även slippa reavinstskatt?

  Vad jag menade med att bo i egen fastighet är att mitt bolag köper en hyresfastighet där jag som PRIVATperson hyr en lägenhet för boende, var det det du svarade på? Jag trodde det var fullt ok att med marknadsmässig hyra bo i det egna företagets hyreshus - eller?

  Jaja, många funderingar blir det, kanske dags att boka tid hos revisorn...

  mvh

  Mikael

 1. anon
  Clas Ramert
  jul 20, 2006

  Hej Mikael!

  Expansionsfonden begränsas av hur mycket kapital Du låter stanna i firman. Om Du inte tar ut någon vinst alls ur firman (för att konsumera), bör Du i princip kunna sätta av all vinst till expansionsfond.

  Din fråga om värdepapper i bolag förstår jag inte.

  Visst kan Du placera Dina pengar i en kapitalförsäkring. Men Du får inte avdrag för avkastningsskatten. Däremot kan försäkringsbolaget för Din räkning göra omplaceringar utan att det uppkommer skatt på kapitalvinsten. Om försäkringsbolaget inte tar alltför stora avgifter, kan det därför vara en intressant sparform.

  Om Du äger ett bolag som i sin tur äger en hyresfastighet, kan Du naturligtvis hyra en lägenhet av Ditt bolag. Skatteverket kan då komma att ifrågasätta hyrsessättningen. Kan Du visa att Du betalar marknadsmässig hyra bör det dock vara OK. Om Du däremot äger hyresfastigheten utan mellanliggande bolag, dvs. såsom fysisk person (enskild näringsverksamhet), kan Du knappast hyra av Dig själv. Om Du bor i en av lägenheterna kommer Du i stället att uttagsbeskattas, vilket i detta fall skulle leda till att Din inkomst av näringsverksamhet ökas med marknadsvärdet av hyresförmången.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB