En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har sökt info om hur arvsskatt fungerar i Slovenien.

Har kommit fram till att när make/maka barn ärver är arvskatten 0. Men i vårt fall är det lite mer komplicerat.

Min sambos barns far gick bort i maj -10 och då ärvde dom naturligtvis honom här i sverge. Men deras farmor som gick bort i december 09 hade dubbelt medborgarskap precis som deras far. Hennes bouppteckning hann bli klar i svergie men inte i Slovenien.

Nu kommer både deras fars och farmors bouppteckning att göras klart samtidigt i slovenien och då har vi hört att det blir arvskatt i 2:a led. Kan detta stämma och isf vilken är storleken på arvskatten. Hoppas att vi kan få hjälp med det här.

 

//Stefan

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  sep 20, 2011

  Hej Flikkorna!

  Här följer vad jag har lyckats få fram om arvordning och arvsskatt i Slovenien.

   Om det inte finns något testamente gäller följande principer:

  Den avlidne var ogift utan barn: Arv efter en avliden som inte har några barn ärvs av sina föräldrar. Om föräldrarna (eller en av dem) dör före testatorn, ska deras eller dennes avkomma (syskon till den avlidne eller deras avkomma) ärva föräldrarnas eller förälderns andel.

  Den avlidne var ogift med efterlevande barn: Den avlidnes kvarlåtenskap ärvs av barnen. De ärver i lika delar.

  Om den avlidne efterlämnar en make/maka: Arvet efter en avliden som inte har några barn ärvs av sina föräldrar och sin make/maka. Den avlidnes föräldrar ärver hälften av kvarlåtenskapen i lika delar, och den avlidnes make/make ärver den andra halvan.

  Om den avlidne efterlämnar en make/maka och barn: Kvarlåtenskapen efter den avlidne ärvs först och främst av dennes barn och sedan av make/maka. De ärver i lika delar.

  Ärver en registrerad eller oregistrerad partner?

  Slovenien erbjuder inte registrering av partnerskap. Ett undantag är samkönade registrerade partnerskap. Partners av samma kön kan inte vigas men de får registrera ett partnerskap. För den efterlevande partnern gäller samma regler som för efterlevande makar.

  Ett ogift par som bor tillsammans i ett varaktigt förhållande ärver på samma sätt som makar.

  Arvingarna måste betala arvskatt inom en månad från att betalningsordern utfärdades. Arvsskattkategorier varierar beroende på arvsordningen. Arvingar ur första arvsklassen (bröstarvingar) är skattebefriade (make/maka och barn).
  Dessa ärenden regleras av Arvs- och Gåvoskattelagen som uttryckligen definierar andra undantag från arvsbeskattning samt alla skattekategorier och skattesatser.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Flikkorna
  sep 20, 2011

  Vi har kommit nästan lika lång själva. Men i vårt fall gällde det när bouppteckningen inte var klar efter farmoder och därmed inte reglerats till fadern. Kommer det att tolkas som att barnen ärver sin farmor eller sin far?? Iochmed att båda bouppteckningarna kommer att göras samtidigt i Slovenien.

 1. anon
  Ove Grip
  sep 20, 2011

  Hej igen Flikkorna!

  Enligt svenska arvssbestämmelser saknar tiden för bouppteckningens upprättande helt betydelse för arvsordningen. Avgörande för arvsordningen är fårhållandena den dag då arvlåtaren avled.

  Jag vet inte hur det är i Slovenien, men sannolikt är bestämmelserna likadana där.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB