En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har en fråga kring beskattning vid gåva av okvalificerade aktier.

Bakgrund

Ett aktiebolag har fem aktieägare, varav en aktieägare äger 30% av aktierna samtidigt som denne ej är operativ i verksamheten. Det innebär således att aktiebolaget kan tillämpa utomståenderegeln och beskatta utdelning med 25%, i stället för att tillämpa 3:12-reglerna.

En av de i verksamheten operativa aktieägarna vill nu skänka bort en del av sina aktier till en annan i verksamheten operativ aktieägare.

Frågor

 

 1. Ska en sådan gåva beskattas?
 2. Hur ska beskattning i så fall ske?
MVH

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  sep 28, 2011

  Hej M.U

  Gåvor beskattas i princip inte men det finns en risk vid gåvor som kan kopplas till någon insats som gjorts. I rättsfallet RÅ 2001 ref. 10 beskattades inte gåvotagare som var anställd i givarens företag för en gåva av aktier i företaget. Men omständigheterna i varje enskilt fall har betydelse.

  Hälsningar/ Kaj