En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

jag är sedan 2 år utflyttad till Schweiz (begr skattskyldig i SE) och skattar därför fullt i Schweiz. Ett nytt skatteavtal träder i kraft vid årsskiftet som gör att reavinster på aktier kommer att skattas i SE fram tills att jag varit utflyttad 5år.

Nu inställer sig frågan hur svensk kapitalförsäkring kommer att behandlas. Vad jag förstått efter samtal med skatteverket så beskattas förmögenhet i landet man bor, dvs i Schweiz. Man säger också (fast med viss tvekan eftersom det var en svår fråga) att man inte har någon beskattning av kapitalförsäkring för utflyttade. Detta tom enligt den s.k. interna rätten.

Om man bara skall gissa så kanhända kapitalförsäkringen endast kommer att skattas som förmögenhet i Schweiz (jo dom har förmögenhetsskatt fast den är inte så hög). Hur man behandlar uttag/reavinst från en kapitalförsäkring vet jag inte. jag vet inte ens vad kapitalförsäkring kallas på utrikiska så det är lite svårt att fråga.

Jag vore tacksam för om frågan kunde något belysas.

Vidare har jag haft funderingar på att flytta til Tyskland och då undrar man vad som skulle inträffa med kapitalförsäkringen där. Tyskland har såvitt jag vet inte förmögenhetsskatt så den årliga kostnaden blir sannolikt noll. Hur uttag behandlas vet jag inte men det vore bra att veta. (För svenska aktier är det skatt i bägge länder och sedan äska avdrag som gäller. Dvs, krångligt.)

Mvh

Teknikern

 

6 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  sep 12, 2011

  Hej teknikern, Det är riktigt som du konstaterar att Sverige i det nya skatteavtalet med Schweiz kommer att få rätt att beskatta kapitalvinst på aktier under fem år efter utflytt till Schweiz men den regeln omfattar inte svensk kapitalförsäkring. Hälsningar/ Kaj R

 1. anon
  Skatter så låga...
  sep 13, 2011

  Hur förhåller det sig med en kapitalförsäkring om man är bosatt på Malta??

 1. anon
  teknikern
  sep 19, 2011

   

  Jag försöker att istället ställa frågan i andra forum och till tyska resp schweiziska myndigheter så kanske dom kan svara. För den händelse det finns andra intresserade kommer jag i mån av svar att redovisa här senare.

  I Schweiz ser det initialt ut som om det kunde vara förmånligt, dvs ingen speciell skatt på "Livförsäkring" annat än förmögenhet på s.k. "surrender value" vilket i fallet kapitalföräkring är 101% av innehavet.

  Mvh

  Teknikern

  Teknikern

 1. anon
  teknikern
  okt 18, 2013

  Tack för svar. Nu har det gått några år men frågan är fortfarande aktuell.

  Jag har nu lärt mig att för en som är utflyttad och begr skattskyldig beskattas en ISK precis som om det vore en vanlig depå. Detta är intressant eftersom man kan ha aktier placerade i ISK utan den  raka skatten. Lämpligen fonder eller aktier som ej har utdelning så blir det bekymmersfritt. När man eventuellt flyttar tillbaka förvandlas ISK till en vanlig ISK igen och man kan realisera. Det behövs alltså ingen realisering innan hemflytt för att slippa reavinst.

  Nåväl det var en parentes. Du skriver att KF ej skattas, men institutet som har KFen drar ju skatt och inget redovisas gentemot skatteverket. Om man ber dom låta bli att dra så går detta ej. Hur bär man sig praktiskt åt för att inte skatta på KF.

  Mvh

  Teknikern

  Teknikern

 1. anon
  teknikern
  mar 14, 2014

  Hej igen och återigen skall jag besvara min egen fråga.

  Det är inte så lätt att få vettiga svar från skatteverket och ofta får man många olika motstridiga svar innan det går att vaska fram något.

  Betr kapitalförsäkring är det emellertid inte jag som beskattas utan försäkringsbolaget och därför inget jag kan få tillbaka - så enkelt var det.

  Nästa fråga är förstås hur en kapitalförsäkring (som tekniskt är en livförsäkring) beskattas i det land man bor. Man kan notera att tex Nordnet inte marknadsför sin KF i Danmark eller Norge.

  Själv bor jag nu i Schweiz och har valt att använda KF för aktier med utdelning så slipper jag kupongskatt. Fonder som återinvesterar utdelningen lägger jag i en ISK eftersom det inte blir någon kostnad för mig (ingen schablonskatt). Fördelen är att om jag väljer att flytta tillbaka till SE så ligger besparingarna klara att ta ut utan reavinst eftersom det då blir en "vanlig ISK" igen.

  Mvh

  Teknikern

  Teknikern

 1. anon
  matgus3
  sep 08, 2017

  ​Hej Teknikern, jag har faktiskt, för att kolla begärt omprövning för schablonskatt på KF och fick samma svar som du, dvs att det är en annan juridisk person och skatt därmed dras. Beträffande  IPS  precis som ISK inträffar det intressanta att de omvandlats till, i mitt fall, vanliga depåer. Då jag är boende i Kroatien, där 10 årsregeln är noll och där aktier förvärvade aktier före 2016 inte skattas, kanske detta kan leda till skattefria uttag. Beträffande KF så tror jag att man, beroende på lokala regler måste avvakta återflytt. Jag har dock slutat göra avsättningar till dylikt tills jag fått klargjort hur de skattar KF i detta land.

  <p>Mats</p>