En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Regeringens nyhetsbrev
Vilka är regeringens aktuella reformer? Läs regeringens nyhetsbrev;
http://www.regeringen.se/prenumerera.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14917/a/169976

Pressmeddelande
1 juni 2011
Finansdepartementet

Vissa inkomstskattefrågor inför budgetpropositionen 2012 till Lagrådet

I samband med 2011 års ekonomiska vårproposition remitterade Finansdepartementet en promemoria med ett antal skatteförslag. Eftersom en del av de förslag som ingick i promemorian även behöver granskas av Lagrådet överlämnas dessa idag i en lagrådsremiss. Övriga förslag i promemorian behöver inte granskas av Lagrådet.

Lagrådsremissen innehåller förslag till förlängd nedsättning av förmånsvärdet för vissa miljöbilar, förenkling av expertskatten, förändringar av de så kallade 3:12-reglerna samt utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling.

Förslagen innebär i huvudsak följande:
- Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljö¬anpassade bilar förlängs med två år. Det gäller för bilar som är utrustade med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol.
- Expertskatten förenklas. Arbetstagare med en månadslön på mer än två
prisbas¬belopp ska alltid omfattas av expertskattereglerna
- De så kallade 3:12-reglerna blir förmånligare. Nivån på schablonbeloppet i den så kallade förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp. Samtidigt införs ett tak för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst. Dessutom lämnas tre förslag för att motverka olika skatteupplägg. Det första förslaget innebär att en andelsägare bara får använda sig av förenklingsregeln för att beräkna årets gränsbelopp för andelar i ett företag. Det andra förslaget innebär att underlaget för årets gränsbelopp ska minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till rörelsen.. Det tredje förslaget innebär att endast ersättning som betalats ut under tid en andel ägts ska räknas med i det lönebaserade utrymmet för andelen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Om förslagen i lagrådsremissen och de övriga förslag som ingick i den remitterade promemorian kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2012 beror på de prioriteringar som regeringen gör i det slutliga budgetarbetet med hänsyn till det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehoven.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Nedsatt förmånsvärde miljöbilar, Förenklad expertskatt
Petra Andersson
08-405 15 65

Ändrade 3:12-regler
Kaj Håkansson
08-405 16 85

Utökad avdragsrätt för forskning och utveckling
Karl-Henrik Bucht
08-405 20 58

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Vissa inkomstskattefrågor inför budgetpropositionen för 2012
(http://www.regeringen.se/sb/d/14248/a/169973)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg