En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi är på väg att anställa en som bor i Enköping.  

Vi funderar på om hon kan jobba på distans. Vi anställer henne med tjänstgöringsort Enköping, eventuellt betalar en mindre hyra för ett arbetsrum i hennes bostad. Blir detta förmånsbeskattat eller kan det anses som en kostnadsersättning? 

Vi funderar också på att betala SJ-SL-reskort om 4 400 kr/mån för när hon behöver vara i Stockholm. Blir denna reskostnad då fullt avdragsgill för vårt företag och / eller kommer den eller något annat att betraktas som löneförmån?

  

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  apr 27, 2011

  Hej!

  Det finns inget hinder att ha en anstäld på distans om det verkligen rör sig om ett anställningsförhållande som utförs där vederbörande har sitt tjänsteställe.

  Vad som gäller rörande ersättning för arbetsrum i bostaden finns det en hel del information från Skatteverket. Beroende på vad det avser för slags kontorsrum gäller olika slags beskattningsregler. För t.ex. uthyrning av ett rum i en lägenhet så gäller följande enligt SKV:s handledning del 1 Inkomstbeskattning kap. 24


  "Avser upplåtelsen lägenhet som innehas med bostadsrätt eller andrahandsuthyrning av hyreslägenhet medges avdrag med så stor del av lägenhetshyran som motsvarar den del som upplåtits, under förutsättning att företaget helt disponerar utrymmet. I annat fall medges avdrag motsvarande skälig del för ökade kostnader i form av el, uppvärmning, slitage och dylikt som föranletts av upplåtelsen."

  Frågan om att betala ett årskort för resor i tjänsten till och från Sthlm, där gäller det att om ni som arbetsgivare stipulerar att detta kort bara får användas för tjänsteresor. Då bör ingen förmånsbeskattning komma ifråga.

  Det ni som arbetsgivare kan få problem med är om dessa resor blir så pass omfattande att man kan ifrågasätta om den anställde faktiskt har sitt tjänsteställe i Enköping, utan att detta rätteligen är placerat i Stockholm. Då förändras förutsättningarna radikalt, varvid ersättningen för kontorsrum kan hänföras till inkomst av tjänst liksom årskortet. Det tillkommer då också social avgifter på sådana löneförmåner. Den anställde kan å andra sidan yrka avdrag för resor till och från arbetet.

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/