En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Om jag som privatperson säljer en var till ett företag för 220000:- Hur skall jag deklarera summan och vad händer om jag inte deklarerar försäljningen.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  apr 20, 2011

  Hej Moreno!

  Jag utgår från att din vara inte ska beskattas enligt reglerna för näringsverksamhet.

  Försäljning av tillgångar som inte är fastigheter, bostadsrätter, aktier, andelar i handelsbolag. fordringsrätter och utländsk valuta ska kapitalvintsbeskattas oavsett innehavstid och förvärvssätt.

  Vid beräkning av vinsten får man dra av den verkliga anskaffningsutgiften. Vinsten är skattepliktig till 100 procent och skatten är 30 procent.

  För tillgångar som innehafts för personligt bruk får man som alternativ till den verkliga anskaffningsutgiften dra av 25 procent av försäljningspriset efter avdrag för eventuella försäjningskostnader som anskaffningsutgift. För sädana tillgångar är endast den del av vinsten som överstiger 50 000 kr skattepliktig.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB