En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Någon som vet vad som gäller i detta fall:

 

Familjen: Två vuxna (en arbetssökande och en förvärvsarbetande på heltid) Gifta fr.o.m. augusti 2010.

Den ena är arbetslös under hela 2010 och inskriven i Jobb- och utvecklingsgarantin samt berättigad till s.k. Nystartsjobb.

 

Familjen bodde permanent (mindre gård/villa) på landsbygden t.o.m. januari 2010. Fr.o.m. februari 2010 flyttar familjen till en s.k. övernattningslägenhet i syfte att öka möjlighet till nytt arbete då lägenheten är belägen i utkant av storstad. Samtidigt med detta dubbla boende minskar den förvärvsarbetandes resekostnader som medför ett 70 % täckningsbidrag till hyreskostnaden för övernattningslägenheten. Övernattningsadressen är ur både försäkringssynpunkt och av Skatteverket klassat som tillfälligt boende trots att det är en t.v. lösning under jobbsökandet.

 

Vägavståndet mellan bostadsadresserna är 11,62 mil alternativt 13,83 mil beroende på vägunderhåll. Vägavstånd till närmaste allmänna kommunikationsmedel avseende mantalsadressen är 8 km.

 

Familjen är fortfarande mantalsskriven i sitt permanentboende på landsbygden och har dessutom en s.k. ”Särskild postutdelningsadress” beviljad av Skatteverket vilket medför att all post går till övernattningslägenheten.

 

Kriterierna enligt ”Lagen om dubbel bosättning” är uppfyllda för att mantalsadressen ska klassas som ordinarie boende.

 

Boendet är fördelat så att alla semesterdagar tillbringats på mantalsadressen samt att övernattning skett alla helger (tre nätter) på mantalsadressen och övrig övernattning (fyra nätter) sker i övernattningslägenheten.

 

Samtliga fordon (fyra) är försäkrade på mantalsadressen.

 

Den arbetslöse har under tiden varit tvungen att resa till storstaden för att få aktivitetsbidrag påskrivet en gång per månad. Resor har också skett på order av myndighet till möten.

Dessutom har den arbetslöse praktiserat på ett företag inom gångavstånd från övernattningslägenheten under juli t.o.m. december 2010. Någon lön från företaget har inte utbetalts utan försörjning har skett via aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

 

Det finns en prejudicerande dom över reseavdrag gjorda av arbetslös som var härledda till av myndigheten beordrade aktiviteter samt för resor gjorda avseende intervjuer. Avdragen avslogs av Skatteverket men gillades enligt domen. Reseavdrag som under senare år gjorts med stöd av domen har godkänts utan krav på yttranden.

 

Vem eller vilka får göra avdrag och gäller faktiska kostnader eller finns schabloner?

 

Tack på förhand!

2 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  mar 31, 2011

  Hej!

  Trots den utförliga beskrivningen så går det inte att svara på i vilka reseavdrag som kan godkännas. Vilken skatterättslig status som övernattningslägenheten får d.v.s. om den kommer att anses vara en ny fast bostadsadress eller inte går inte att svara på eftersom det är en ren utredningsfråga.

  Du har ju bra kläm på att en arbetssökande har rätt till avdrag för resor i samband med jobbsökning och dylikt. Med stöd av den kunskapen tror jag att du kan komma fram till en bra lösning. 

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  Marginalen
  apr 05, 2011

  Hej Ronnie och tack för ambitionen att försöka svara. Vet inte vilken kompetens ni har i skattefrågor. Förutsättningarna avseende frågorna är tydliga men däremot inte informationen från Skatteverket. Misstänker att Staten beräknat bäddat in yviga tolkningsutrymmen i våra Lagar i syfte att via moms på tjänster få in ännu mer skatt från "fårflocken".

  Min fråga var ju bl.a. om någon vet hur dubbel bosättning räknas fram i detta fall, inte om det ansågs som tvivelaktigt att det varit fallet. Lagen om Dubbel bosättning är mycket tydlig avseende bedömningskriterierna vilket redan omnämnts.

  Om mina frågor kan få användbara svar utifrån debiteringsfaktorn, vänligen säg så.

  Vänligen, Marginalen