En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Jag är lite förbryllad över hur och när skatter dras. Efter vad jag läst finns dessa skatter för löntagare. Kommunalskatt (och kyrkoavgift), statlig skatt, Pensionsavgift och arbetsgivaravgifter. När man pratar om en bruttolön så är det väl efter att arbetsgivaravgifterna är dragna från lönen, men innan kommunala, statliga skatten samt pensionsavgiften är dragen, vilket slutar i att man för kvar nettolönen. Varför pratar man inte istället om "totallönen", den som är innan arbetsgivaravgifterna?

 Rätta mig i mitt följande resonnemang: Innan en nettolön betalas ut till en anställd, betalar arbetsgivaren arbetsgivaravgiften (omkring 31% av "totallönen"). Från det som är kvar har man det man kallar bruttolön. Från denna dras 7% Pensionsavgift (vilket ger återstående 93% som är pensionsgrundande lön). Från bruttolönen dras också kommunalskatt enligt skattetabell, och statlig skatt (om lönen är tillräckligt hög). Till sist görs en skattereduktion på den inbetalda pensionsavgiften, vilket ger nettolönen. 18,5% av den uträknade pensionsgrundande lönen går till den allmänna pensionspotten.

 Tack på förhand ;)

Stefan 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  mar 21, 2011

  Hej!

  Ja det är inte lätt att hålla ordning i systemen.

  Din bruttolön som du gjort upp med din arbetsgivare är det belopp som din egen skatt ska beräknas på. Din arbetsgivare är dessutom skyldig att betala sociala avgifter till staten med 31,41 %. Härtill kommer oftast avtalsbundna avgifter för extra pensionsavsättningar enligt branschvisa kollektivavtal. Dessa tillkommande avgifter betalas också av din arbetsgivare.

  Din bruttolön utgör sedan underlag för kommunalskatt och stalig skatt och eventuell kyrkoavgift. Den allmänna pensionsavgiften ska också påföras med 7 % på din bruttolön upp till högst 28 900 kr f.n. Denna allmänna pensionsavgift är till för att betala din kommande pension. Du erhåller avdrag i form av skattereduktion för din allmänna pensionsavgift så netto blir det löpande ingen belastning eftersom du erhåller i princip ett avdrag som motsvarar den påförda allmänna pensionsavgiften. Detta ombesörjes automatiskt av Skatteverket. När du sedan blir pensionär så kommer staten tillbaka och beskatta den utlöpande pensionen.

    

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/