En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag har ett fåmansbolag som jag själv äger till 100%, och min fru är endast suppleant i styrelsen. För min pension pensionsparar jag i företagen med direktpension, dvs bolaget investerar pengarna i fonder o.d. via en kapitalförsäkring, och så har vi ett avtal som ger mig äganderätt till kapitalförsäkringen(vid konkurs etc.) Hur påverkas detta vid en separation med min fru? Har hon rätt till hälften av värdet på kapitalförsäkringen? 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 10, 2011

  Hej
  Jag är ingen expert på pensioner och bodelning i anledning av skilmässa, men jag kan bidra med följande som jag har hämtat från Villaägarnas information.

  Privata pensionsförsäkringar, individuellt pensionssparande (IPS) och privatägda tjänstepensionsförsäkringar ska tas med i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad, om detta inte i det enskilda fallet kan anses vara oskäligt. T ex skulle det i det enskilda fallet kunna var oskäligt att ta med en privat pensionsförsäkring om maken med den privata pensionsförsäkringen inte har någon tjänstepension, medan den andra maken endast har en betydande tjänstepension, som inte ingår i bodelning, men inte någon privat pensionsförsäkring.

  Så kallad kpförsäkring ska ingå i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Ovan nämnda jämkningsregeln är inte tillämplig.

  Företagsägd pensionsförsäkring ska enligt huvudregeln inte ingå i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Om någon har så stort ägarinflytande i företaget att han i praktiken bara behöver samtycke av sig själv för att förfoga över försäkringen, ingår troligen rätten till pension i bodelning. Själva försäkringen kan inte ingå i bodelningen eftersom företaget är ägare till denna.

  Privat kapitalförsäkring ska enligt huvudregeln ingå i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Undantaget är om det finns ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande.

  Tjänstepensioner i form av ITP, STP m fl avtalspensioner, pension enligt nuvarande regler i lagen (1962:381) om allmän försäkring, ATP och pension enligt det reformerade allmänna pensionssystemet ingår inte i bodelning. Däremot kan dessa pensionsrättigheter påverka bedömningen huruvida den andra maken ska få undanta eget pensionssparande från bodelningen.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB