En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har just fatt en skonstaxering andrad, och ett skattetillagg undanrojt i ett arende som legat hos skatteverket i 5 ar. Skatten har blivit reducerad till en fjardedel av vad RSV  ursprungligen begarde. Nar jag accepterat deras beslut, erholl jag beskedet att utover det nya skattebeloppet, skulle aven en ranta betalas. Denna ranta ar dock beraknad pa det hogre beloppet, dvs de har tagit ut ranta baserat pa skonstaxering + skattetillagg. Pa vilket belopp skall rantan betalas, pa den slutl¡ga taxeringen, eller pa deras uppskattade belopp + skattetillag, -vilket de nu har andrat ?