En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Spanien har en förenklad beskattning av mindre rörelser som de frivilligt kan välja. Exempelvis beskattas en restaurang utifrån hur många bord den har, hur mycket elström den köper in och liknande lätt konstaterade fakta.

Ingen bokföring krävs och en schablonskatt betalas in kvartaslvis för att täcka inkomstskatt och moms. Momsen kan i efterhand justeras mot uppvisande av kvitton på betald ingående moms på inköp.

Frågan är nu om en obegränsat skattskyldig från Sverige som skriver sig i Spanien (för att kunna använda schablonbeskattningen)och driver en restaurangverksamhet ska kunna beskattas också i Sverige när ingen bokföring finns som underlag och hur en eventuell avräkning av den i Spanien betalda skatten ska hanteras?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 10, 2011

  Hej Ulf!

  Resultatet av en utomlands bedriven verksamhet ska vid taxeringen i Sverige besräknas enligt svenska regler. Det innebär för inkomst av utomlands bedriven näringsverksamhet att resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder (14 kap. 2 § inkomstskattelagen).

  Även om bokföringsskyldighet inte föreligger i Spanien måste en obegränsat skattskyldig person enligt min uppfattning ha en bokföring.

  När det gäller avräkning av spansk skatt beräknad enligt någon av de metoder du nämner så torde avräkning för sådan skatt inte medges i Sverige, Enligt 1 kap. 3 § lagen om avräkning av utländsk skatt avses med sådan skatt för det första allmän slutlig skatt på inkomst. Det finns visserligen i bestämmelsen fler exempel på avräkningsbar utländsk skatt men jag kan bland dem inte finna utländsk skatt som har beräknats enligt de metoder du nämner.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB