En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 

Jag har lite frågor angående betalning av arbetsgivaravgifter till en anställd till land utanför EES zonen (Eriteria/Etiopien/Sudan). Jag finner att informationen på skatteverkets hemsida motsäger varandra.

 

Min fråga är således: om ett företag (exempelvis International AB - registrerat i Sverige) skickar anställd (Bosse) till någon av ovanstående länder i en period 6-12 månader - ska arbetsgivaravgifter/socialaavgifter betalas i Sverige eller inte?

 

På följande sida:

 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/internationellaavgiftsfragor.4.18e1b10334ebe8bc80001886.html

 

Finner man alltså att Bosse tillhör kategori H: Svensk medborgare som ska jobba utanför zonen och således ska International AB betala arbetsgivaravgifter i Sverige.

 

 

I SKV 291 utgåva 1:

 

Socialavgifter för dig som bedriver 

näringsverksamhet utomland

http://www.skatteverket.se/download/18.6e795b103e5e045418000415/29103.pdf

 

 

"Om du är bosatt i Sverige och bedriver självständig 

näringsverksamhet i ett land utanför EES-området 

som Sverige inte heller har konvention om social 

trygghet med, ses verksamheten som passiv näringsverksamhet. Du betalar inga socialavgifter i Sverige 

och inte heller särskild löneskatt. Intäkten grundar 

inte sociala förmåner i Sverige. Du kan bli skyldig att 

betala socialavgifter i arbetslandet om det landets 

interna lagstiftning så säger."

 

 

Detta innebär att international AB - INTE - behöver betala sociala avgifter för Bosse till Skatteverket utan - KAN - möjligtvis - behöva göra det i "arbetarlandet".

 

Dessa två ovanstående publikationer motsäger alltså varandra. Jag skulle uppskatta om ni kunde klargöra vad som gäller  denna situation - ska International AB betala socialaavgifter för Bosse i Sverige eller ej (om de behöver göra det i arbetslandet är en helt annan fråga - frågan gäller enbart sverige).

 

Vad jag förstår från tidigare svar behöver international AB  alla fall inte betala moms för tjänsten som utförs utomlands tll utländsk part... Kan ni bekräfta detta? 

 

Skulle uppskatta svar på detta

Tack!

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  feb 15, 2011

  Hej!

  Ifall Bosse sänds ut max ett år från företag i Sverige så ska han under denna tid kvarstå i det svenska socialförsäkringssystemet enligt intern svensk lagstiftning och företaget betala arbetsgivaravgifter som vanligt. Uppräknade länder tillhör inte EU och Sverige har inte heller några upprättad socialkonventioner med dessa länder.

  Nästa punkt du tar upp gäller om ett företag, enskild firma, bedriver näringsverksamhet i något av de aktuella länderna. I sådant fall påförs inte socialavgifter eller löneskatt för denna verksamhet i Sverige. Ifall det är bolag så är det ju ändå inte aktuellt med avgifter för den egna verksamheten.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se