En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, hur beräknar man skatten vid försäljning på ett egenbyggt fritidshus från 1952, byggt på ofri mark?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  feb 09, 2011

  Hej!

  Byggnad på ofri grund är civilrättsligt lös egendom men hänförs skattemässigt till fastighet, 2 kap. 6 § IL. Ersättningen kapitalvinstbeskattas enligt reglerna för avyttring av fastighet i 45 kap. IL.

  Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för denavyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet, som utgörs av anskaffningsutgiften för fastigheten och förbättringsutgifter under innehavstiden.

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/