En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Mitt AB äger idag en hotellfastighet i Sverige som nu hyrs ut till en arrendator.

Fastigheten är idag ej momsbelagd och arrendatorn tar alla kostnader vad gäller fastighet, förutom renovering/ombyggnationer.

Jag funderar på möjligheten att sälja hotellfastigheten till ett utländskt bolag med säte i ex Hong Kong. Försäljningen sker till marknadsvärdet, eller i närheten av marknadsvärdet. Jag äger själv inte delar av det utländska bolaget.

Hoppas det finns någon som vet lite om denna tanke jag har.

1) Medför själva priset i sig någon skattepåverkan, (förutom lagfartskostnaden) eller risker om jag säljer bolaget till ex 50 % av ett bedömt marknadsvärde..som i sig nog är svår att fastställa av olika orsaker.

Det utländska bolaget planeras sedan att hyra ut hotellet till den som idag är arrendator.

2) Medför detta några negativa skatteeffekter i Sverige för det utländska bolaget, eller betalar de bara fastighetsskatt i Sverige och beskattas i HK för den intäkt uthyrningen medför?

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  feb 03, 2011

  Hej joetanner!

  1. Efterson du inte äger några andelar av det utländska bolaget så kan jag inte se några risker med ett lågt pris.

  2. En utländsk juridisk pers0m som äger en fastighet i Sverige är skattskyldig här för inkomst av fastigheten samt skyldig att betala fastighetsskatt. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB