En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har drivit bolag länge nu och har sedan en tid tillbaka ytterligare ett bolag tillsammans med några goda vänner. Själv äger jag 30% av bolaget.

Vi har nu bestämt oss för att sälja detta bolag till sommaren, vi har redan intressenter och priset beräknas bli ungefär 50 miljoner kronor. Nu är det så att det föreligger ett problem. Jag och mina kompanjoner är de enda som är verksamma i bolaget, vi tar inte ut lön därifrån eftersom vi alla har annan huvudsysselsättning. Vi är med andra ord inte anställda i företaget, vi har heller inte några andra personer anställda. Om jag förstått saken rätt kommer vi alla få betala skatt motsvarande 58 % (!) av vinsten. Detta anser vi naturligtvis är orimligt!

Jag är medveten om lösningen där man helt enkelt äger bolaget via ett annat aktiebolag och sedan säljer dotterbolaget, dock är vi inte intresserade av denna lösning. Vi är alla äldre män som vill ha loss pengarna för att amortera lån, resa med våra familjer och njuta lite på ålderns höst.

Så min fråga är: Hur säljer vi bolaget utan att betala mer än säg 30 % i skatt (samma skattesats som för inkomst av kapital)?

4 Kommentarer
 1. anon
  lowtax
  nov 30, 2010

  Hej Kurtw

  Det här är ju rådgivning som du/ni med största sannolikhet kommer att få slanta upp för.

  Att ni kan tvingas betala 58% är ju en realitet eftersom något löneutrymme inte verkar kunna tillgodoräknas vid gränsbeloppets beräkning. Dock, eftersom det handlar om en kapitalvinst vid avyttring har ni basbeloppsregeln som begränsar vad som skall tas upp i inkomstlaget tjänst. Dvs, max 100 inkomstbasbelopp skall beskattas i tjänst, här får man räkna in det man tagit upp i tjänst under året samt de fem föregående beskattningsåren. På din tredjedel får du ta upp 5 miljoner i tjänst och en tredjedel av 35 miljoner i kapital till 30% beskattning.

  Trädabolag är ju en variant men som du uttryckt det förstår jag det som att det inte är intressant.

  Det finns andra möjligheter. Är en utomlandsbosättning en möjlighet?

   

   

  LowTax

 1. anon
  kurt_w
  nov 30, 2010

  Ja, inte är det lätt inte, detta.

   Vad krävs för att det skall räknas som inkomst av kapital då? Måste det vara ett publikt bolag eller?

  Nej, vi kan inte bosätta oss utomlands. Min fru och jag bor ju här med villa och allting, barn och barnbarn. Och skriver vi oss utomlands utan att flytta på riktigt är vi ändå skattskyldiga i Sverige.

  Varför skall det vara så att den som handlar med aktier får låg skatt medan vi som vill sälja våra bolag får hög skatt?

 1. anon
  lowtax
  nov 30, 2010

  Jag vet inte riktigt vad du menar men du får en kort redogörelse för vad som gäller. Utifrån din beskrivning har jag utgått från att det handlar om ett fåmansaktiebolag, dvs det handlar om fyra eller färre delägare som äger mer än 50% av aktierna eller rösterna. När dessa delägare är verksamma i betydande omfattning så är innehavet av aktierna "kvalificerat". Med kvalificeringen följer att utdelning eller kapitalvinst kommer att beskattas med de så kallade 3:12-reglerna ( 57 kap IL). Detta innebär att ett visst belopp kommer att beskattas i inkomstslaget tjänst och en del i inkomstlaget kapital. Skulle innhavet av aktierna vara okvalificerat, något som gäller under vissa förutsättningar, då beskattas utdelningen eller kapitalvinsten helt och hållet i kapital, till längre beskattning.

  Hur gör man då för att andelarna skall bli icke kvalificerade? Tidigare var det vanliga tillvägagångssättet så kallade "dubbla internare", det kan vi glömma eftersom RÅ2009 ref 31 satt stopp för detta. Ett annat sätt som i dag fungerar är som jag nämnde att låta bolaget vara vilande, dvs ni får inte vara verksamma i betydande omfattnning under beskattningsåret och fem följande beskattningsår. Då beskattas en eventuell kapitalvisnt efter denna tid i kapital helt och hållet, men, det är med stor förståelde detta alternativ inte verkar så attraktivt. Under denna period kan man förvissa plocka ut utdelning till låg beskattning upp till gränsbeloppet men det blir ju inte så stora summor eftersom ni var tre delägare, omkring 30-40000 per man och år då. En avyttring via ett holdingbolag gör att ni kan plocka ut lite i taget under femårsperioden.

  Det går ju att flytta utomlands och sedan flytta hem igen efter några år, det funkar så länge man har gjort en riktig utflyttning. Några år utomlands, med rätt att vistas 72 dagar i sverige per år är en möjlighet, men som jag förstod inte heller så attraktivt.

  Varför det skall vara så här, ja det är ju våra kära politiker som bestämmer detta.

  Jag är säker på att du kan få olika lösningar från skattekonsulter men ta alltid en second opinion från en annan konsult och kontrollera vilka risker som finns. Även om det skatteupplägg som väljs är civilrättsligt giltigt finns alltid en risk med att Skatteverket kan komma att vilja tillämpa genomsynsprincipen eller göra en framställan om skatteflykt på förfarandet. Det du riskerar då är skattetillägg med upp till 40 % på skatten. Blir det skatteprocess vill nog skattekonsulten har betalt för det med.

  Lycka till!

   

  LowTax

 1. anon
  kurt_w
  dec 01, 2010

  Du menar alltså att om vi varit säg 9 delägare och fördelningen hade varit 15%, 15%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10% så hade bolaget inte längre räknats som fåmansbolag? Det är nämligen inga problem. Vi har bedrivit verksamheten som ekonomisk förening och skall vid försäljningen lägga över verksamheten i ett nystartat AB. Jag ber om ursäkt att jag inte nämnt det tidigare, jag trodde inte det hade betydelse...

   Finns det någon regel som säger att jag inte får äga 15% av aktierna privat och 20% via två bolag? För då kan ju jag ta ut 15% i "näven" som inkomst av kapital och 20% i mitt bolag. Sedan tar mina kompanjoner ut 15, 10, 10 i näven och sedan 10% vardera in i ett aktiebolag. Sedan kan man ju bara fakturera mitt bolag för att splitta de sista 10% som jag tog mer än de andra. Var ligger felet i mitt resonemang där?

   Förresten, om det är olagligt att äga företaget både genom privata aktier och via holdingbolag kan väl en släkting till mig gå in via holdningbolaget? Sedan kan ju jag förvärva holdingbolaget av min släkting senare för säg 100 000?