En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Min sambo och jag har varsin bostadsrätt och vi planerar att slå i hop dessa till en enda bostadsrätt (de två lägenheterna har ursprungligen hört samman). 
Vid uppmätning av lägenheterna har det framkommit att ytorna inte överensstämmer med de som anges i brf register - de faktiska ytorna är mindre än de de angivna - och vi vill betala rätt avgift till brf. Vad vi förstått så innebär detta att ett nytt andelstsal i brf måste beräknas för den nya lägenheten och att den måste godkännas av stämma. Formellt säljer vi två våra lägenheter till brf och köper gemensamt tillbaka den "nya" lägenheten (min sambos andel i den "nya" 85% och min 15%).
Innan den planerade sammanläggningen kommer jag att sälja ca hälften av min lägenhet varvid en reavinst uppkommer (och "på köpet" erhålles då ett marknadsvärde per kvm lägenhet).
Då jag förmodligen kan redovisa en reaförlust på marknadsnoterade aktier för innevarade år - kan jag då kvitta denna förlust mot en del av den reavinst som uppstår vid försäljningen av del av min lägenhet ?
Sätts priset per kvm för den nya lägenheten till detsamma som jag erhållit för den del som jag sålt innebär det att min sambo erhåller en reavinst. Fråga; eftersom hon under de senaste 5 åren samlat på sig ett betydande unerskott av näringsverksamhet - kan hon till viss del kvitta detta underskott mot den reavinst som uppstår vid försäljning av hennes "gamla" lägenhet till oss båda?
Är det generellt fördelaktigare att kvitta reavinst från försäljning av bostadsrätt mot reaförlust å aktier resp underskott från näringsverksamhet jmf att "behålla" reavinsten som uppskovsbelopp?
1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  nov 30, 2010

  Hej Yolis!

  Du får kvitta 70 procent av förlusten vid aktieförsäljningen mot vinsten vid lägenhetsförsäljningen.

  Din sambo får inte kvitta underskotten i sin näringsverksamhet mot vinsten vid lägenhetsförsäljningen. Kvittning av underskott i näringsverksamhet får med vissa undantag, som inte tycks vara aktuella i hennes fall, inte kvittas mot annan inkomst än kommande överskott i samma näringsverksamhet. Underskotten i näringsverksamheten ska rullas vidare till efterföljande beskattningsår. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB