En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag flyttade 1 Jan 2010 till Itailen (dvs ar ej langre bokford i Sverige och har inga tillgangar, fastighet etc kvar i Sverige). Jag ager nu en lagenhet och jobbar i Italien och ar darmed skriven 100% har. Jag flyttade ocksa i samband med detta over min aktieportfolj till Luxemburg, och samtidigt som jag gjorde detta salde jag av ett antal aktier/obligationer.

Om jag forstar skatteavtalen mellan Sverige och Italien ratt, sa innebar detta att jag for 2010 bara skall skatta for dessa kapitalvinster i Italien (enligt gallande italiensk skattelag) och att 10-arsregeln ej galler?

 Tacksam for svar.

Mvh,
Hanna

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  okt 23, 2010

  Hej Hanna! 

  Ja, du har rätt och det framgår av avtalets artikel 13 med undantag för andelar i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av fastigheter i Sverige. I sådant fall har Sverige rätt att beskatta om du är svensk medborgare, bott i Sverige de senast fem åren före överlåtelsen samt ensam eller tillsammans med familjemedlem haft ett dominerande inflytande på bolaget.

  www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se