En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Förmodligen kommer min näringsfastighet att ändras till privatbostad, eftersom jag nu endast har två lägenheter, varav jag och min bror bor i den ena. Det blir så småningom aktuellt att sälja fastigheten. Då undrar jag: Tidigare har det varit så att vinsten vid försäljning beskattades enligt reglerna för näringsfastighet om mindre än 3 år gått från ändringen. Gäller detta fortfarande?

 

8 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  aug 23, 2010

  Hej BirgitP!

  Når en näringsfastighet i samme ägares hand byter karaktär till privatbostadsfastighet ska återföring göras av värdeminskningsavdrag och vissa värdehöjande reparationer. Observera att för dessa situationer gäller inte någon tröghetsregel liknande den som finns när privatbostadsfastighet övergår till att bli näringsfastighet. För en näringsfastighet gäller att karaktärsskifte sker för samma beskattningsår som  det under vilket skäl för omklassificering föreligger (Skatteverkets Handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering Del 1 s. 502).

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  BirgitP
  aug 28, 2010

  BirgitP

  Tack för svaret! Har jag haft värdeminskningsavdrag för ca 90 tkr ska jag alltså betala skatt och egenavgift på detta, ca 60 %? Får man skjuta på denna skatt eller ska den betalas genast (om fastigheten omklassificeras till privatbostad)?

   

  BirgitP

 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 28, 2010

  Då du haft en näringsfastighet har du bedrivit näringsverksamhet. Med näringsverksamhet följer redovisningsplikt enligt de regler som gäller.

  Avskrivningarna som ska återföras när näringsfastigheten ormklassificeras kommer att öka årets resultat men man har de vanliga möjligheterna att kvitta mot underskott, att skjuta skatten framför sig genom avsättning till periodiseringsfond eller att beskatta vinsten med 26,3 % genom avsättning till expansionsmedel (om utrymme finns).

 1. anon
  BirgitP
  sep 06, 2010

  BirgitP

  BirgitP

 1. anon
  Patrikplen
  jul 27, 2018

  En kompletterande fråga i ämnet:

  Om mitt AB har genomfört renoveringar på fastigheten som hyrts ut, ex. målat om fasaden, återgår de avdrag tillbaka in i redovisningen som mitt AB gjort då vid omvandling?

 1. anon
  D Andersson
  jul 27, 2018

  Hej!

  Ett AB kan bara äga en näringsfastighet. För att den ska omvandlas till en privatbostad måste aktiebolaget sälja fastigheten till dig som privatperson. När fastigheten säljs ska värdeminskningsavdrag och förbättrande reparationer inom en femårsperiod återföras i AB.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Patrikplen
  aug 01, 2018

  Min fråga var lite otydlig. Om förutsättningen är att jag som privatperson eller genom enskild firma hyr ut näringsfastigheten till mitt AB, som sedan i sin tur står för vidare uthyrning och verksamhet i lokalen, och inom ramen för detta även bekostar förbättringar/renoveringar i fastigheten. Skulle lokalen sedan omvadlas till bostad och vi flyttar dit och således ej längre utgör näringsfastighet, hur hanteras då kostnaderna som mitt AB haft. Vad innebär det för mitt AB respektive för mig som privatperson.

 1. anon
  D Andersson
  aug 02, 2018

  Hej!

  För ditt bolag händer ingenting men du ska som ägare av fastigheten ta upp värdet på förbättringen som en intäkt i din näringsverksamhet. Intäkten beräknas utifrån värdet på förbättringen i samband med att du övertar fastigheten. Det värde som du beskattas för ingår sedan i anskaffningsvärdet för fastigheten.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB