En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
23 juni 2010
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Monaco

Sverige har i dag undertecknat avtal med Monaco om informationsutbyte i
skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Monacos
skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.

För att avtalet ska gälla kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Avtal mellan Sverige och Monaco (http://www.regeringen.se/sb/d/12836/a/148613)

1 Kommentarer
  1. anon
    offentliga källor
    jun 24, 2010

    För mer information om denna typ av avtal, se Ove Grips blogg om sådana avtal den 14 oktober 2009