En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Ni nämnde tidigare att vissa länder automatiskt inte rapporterar inkomster etc till SKV. (se http://www.skatter.se/index.php?q=node/235)

Är detta något som gäller generellt mellan länder där skatteavtal saknas? Dvs om en person anställs av ett bolag stationerat i ett europeiskt lågskatteland och arbetar i t.ex latinamerika, kommer det att rapporteras automatiskt till hans hemland? För enkelhetens skull så antar vi att bolaget är registrerat på Isle of Man och den anställde är mantalsskriven i Ecuador, arbetet kommer att utföras i Latinamerika nära och i Ecuador.

Ligger rapporteringsansvaret på den anställde, arbetsgivare eller på bolagets hemvists skattemyndighet eller finns det helt enkelt inget rapporteringskrav/ansvar för någon part?

Mvh Dr 1982:963