En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 Hur långt bak i tiden kan skatteverket gå och begära omprövning av ens inkomstdeklaration? 

 mvh Rible12

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 17, 2010

  Hej ribel12!

  Skatteverket begär inte omprövning utan gör en omprövning av ett taxeringsbeslut.

  Skatteverket får fatta omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges fördel före utgången av det femte året efter taxeringsåret. I år kan Skatteverket fatta sådana omprövningsbeslut avseende 2005 och senare års taxeringar.

  Omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige får normalt inte fattas efter utgången av året efter taxerinsåret. I år kan alltså Skatteverket fatta sådana beslut avseende 2009 års taxering.

  Skatteverket kan fatta eftertaxeringsbeslut, om förutsättningar för sådana beslut föreligger, före utgången av femte året efter taxeringsåret. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB